Phân ưu: Cụ ông Đaminh Đoàn Đức Uyên, thân phụ chị Đoàn thị Khiết, thành viên Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Revesby, qua đời tại Việt Nam ngày 3/5/2019, hưởng thọ 91 tuổi.