Phân ưu: Cụ ông Đỗ văn Thảo, Hội viên TMTT, GĐ Wollongong, qua đời 15/4/2023 tại Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi.