Phân ưu: Cụ ông Lý Bình Hòa, Hội viên TMTT GĐ Cabramatta (HV 2/2/2023), qua đời 5/2023, hưởng thọ 79 tuổi.