Phân ưu: Cụ ông Ôn Thi Hiếu, Hội viên TMTT GĐ Marrickville (HV 4/2/2023), qua đời 5/2023, hưởng thọ 90 tuổi.