Phân ưu: Ông Anphongso Nguyễn Trung Hiền, GĐ Mt Pritchard qua đời ngày 23/1/2019. Hưởng thọ 63 tuổii.