Phân ưu: Ông Cụ JB Phạm Đình Kỳ, GĐ Cabramatta, qua đời 23/8/2023. Hưởng thọ 96 tuổi.