Phân ưu: Ông Micae Bùi Đình Khang, Hội viên Hội TMTT GĐ Campbelltown (HV 6/2/2023), qua đời ngày 2/5/2023 hưởng thọ 73 tuổi.