Mục Đích & Ưu Tiên

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi là một Đoàn Thể của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Sydney. Hội gồm có Ban Điều Hành và một Cha Tuyên Úy làm Linh hương đặc trách của Hội.

Bổn mạng của Hội là Thánh Tử đạo Việt Nam Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Lễ kính vào ngày 13/02

I. MụcĐích

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi của Cộng Đồng Công Giáo,Tổng Giáo Phận Sydney được thành lập với 3 mục đích:

Thứ nhất: Bảo trợ các ơn gọi tại Việt Nam

 Thứ hai: Nâng đỡ các ơn gọi của người Việt tại NSW.

Thứ ba: Tạo điều kiện cho giới trẻ tại Sydney tìm hiểu về Ơn Gọi.

1. Năm 2006 Hội được chính thức công nhận là một Đoàn Thể của Cộng Đồng với một Nội Quy được phê chuẩn.

 2. Mục đích thứ 2 của Hội là nâng đỡ các ơngọi của người Việt tại Sydney, Ban Chấp Hành Hội thường xuyên tìm cách tiếp cận các Tu Sinh Nam Nữ đang Tu Học tại Sydney và những Địa Phận phụ cận như Parramatta và Địa Phận Bathurst, Hội đã gặp gỡ, thăm viếng, tạo sự cảm thông, giới thiệu các sinh hoạt của Cộng Đồng, giới thiệu các gia đình, các Ân Nhân… để các Tu Sinh này có thể lui tới, mục đích là nâng đỡ các Tu Sinh này về mặt tinh thần.

3. Mục đích thứ 3 là tạo điều kiện cho giới trẻ tại Sydney tìm hiểu về Ơn Gọi.

Ưu Tiên Bảo Trợ: Sau khi Hội đã tham khảo với nhiều Linh Mục, trao đổi với các Bề Trên các Hội Dòng,Tu Viện, Tu Hội… đến tận nơi thăm viếng, trao đổi, và sau khi đã cận trọng suy tư, cân nhắc Hội đã đưa ra một số thứ tự ưu tiên như sau:

Ưu tiên 1: Các Nữ Tu Miền Bắc đã Khấn đi học về Thần Học, Đại Học, Cao Đẳng, chuyên ngành…
Ưu tiên 2: Các Nữ Tu Sinh Miền Bắc đang là Đệ Tử (Khấn Sinh), kế đến là các Dự Tu (nhà tập) lâu năm đang trau dồi kiến thức…
Ưu tiên 3: Các Hội Dòng, Tu Hội Nữ Miền Trung, Miền Nam. Các Hội Dòng Nam, Tu Hội Nam của Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam… (Thuộc Địa Phận).
Ưu tiên 4: Các Chủng Viện, Đại Chủng Viện và Các Hội Dòng Nam Nữ Thuộc Tòa Thánh... (có gốc hải ngoại).
Ưu tiên 5: Các Tu Sinh đang du học.

Hội dành ưu tiên 1 và 2 cho các Hội Dòng Nữ miền Bắc, ngoài việc các cơ sở xuống cấp, nhân sự cần đào tạo... các Nữ Tu Sinh từ lúc bước chân vào đời tu (thường là từ lớp 12) đến lúc chết: Về đời sống vật chất họ phải tự mưu sinh, nuôi sống chính bản thân, tự mưu sinh giúp nhau ăn học, tự mưu sinh nhiều ngành nghề khác nhau để xây dựng cơ sở, tự mưu sinh để lập Cộng Đoàn mới tại các Giáo Xứ.

 Ưu tiên 3 cho các Dòng Nam hay Tu Hội Nam thuộc Địa Phận: Có một phần trợ giúp của Địa Phận. Một số Hội Dòng, Tu Hội Nam cũng phải tự mưu sinh, nuôi sống lẫn nhau... Riêng các Hội Dòng “sống giữa đời”... thì nghèo và khó khăn hơn vì đều là các Hội Dòng, Tu Hội mới thành lập sau này. Riêng các Chủng Viện, Đại Chủng Viện có sự trợ giúp của Địa Phận và Tòa Thánh.

Các Nữ Tu tại Việt Nam từ rất lâu, đã có mặt tại các Xứ Đạo, từ thành phố đến tận các làng mạc xa xôi hẻo lánh, các Sơ đảm trách các lớp Giáo Lý, phục vụ Bàn Thánh, trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, tập hát, dậy học, chăm sóc y tế, thăm viếng người già, các trại người Cùi, các nhà tình thương, các viện mồ côi.v.v...

Các Nữ Tu đã và đang đóng góp một cách đa dạng trong Giáo Hội Việt Nam. Nhưng đến ngày hôm nay, Giáo Hội Việt Nam vẫn chưa thể có một ngân khoản thường xuyên nào, dành cho việc trợ giúp các Dòng Nữ Tu, các Dòng Nữ Tu vẫn phải tự mưu sinh, và tự giúp nhau ăn học cho phù hợp với nhu cầu tiến bộ của xã hội.

Đó chính là lý do mà Cộng Đồng Công Giáo chúng ta, Ban Tuyên Úy, Cha Tuyên Úy đặc trách đã khuyến khích Hội, ưu tiên bảo trợ cho các Nữ Tu Việt Nam có thêm điều kiện để trau dồi kiến thức và khả năng chuyên môn, hầu các Nữ Tu có thể phục vụ Giáo Hội Mẹ Việt Nam một cách hữu hiệu hơn.

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi