Hoạt Động

Hoạt Động:

Hội vận động các ân nhân tại các Giáo Đoàn bảo trợ cho cá nhân tu sinh mỗi năm $200 Úc kim. Mỗi 2 năm Hội tổ chức Dạ tiệc gây quỹ để Hội có ngân qũy đứng ra bảo trợ cho những trường hợp đặc biệt có tính cách khẩn cấp.

Hội được thành lập vào đầu năm 2006, đến hôm nay là năm thứ 12, trong năm đầu tiên này Hội bảo trợ 81 tu sinh nam nữ thuộc 8 Dòng Tu , gồm 40 Nữ và 41 Nam tu sinh. Đã gửi về $9720.

Hội đã gia tăng số Dòng tu và số Tu sinh được bảo trợ hàng năm, và :

Đến năm vừa qua, 2016 Hội Bảo trợ 721 Tu sinh Nam Nữ, thuộc 50 Hội Dòng, tu Hội, TCV, ĐCV… và đã gửi về $147.222.15

Ngoài ra hàng năm Hội đều Bảo trợ thêm cho những nhu cầu, hoặc những trường hợp, có tình cách khẩn cấp, giúp cho các Hội Dòng, tu Hội vượt qua những khó khăn bất thường. Tháng 8 vừa qua, Hội đã bảo trợ giếng khoan cho Tu viện Thừa Sai Bác Aí Lê Bảo Tịnh. ĐP Vinh với số tiền là $1.000

Tính đến ngày hôm nay, đã có 21 Nam Tu sinh Thụ Phong Linh Mục, 4 Tân LM ĐP Phan Thiết Thụ phong tháng 08.2016 vừa qua. Hàng năm, rất nhiều Nữ Tu sinh đã được Khấn lần đầu hoặc Khấn trọn đời. Nhiều trăm tu sinh khác đã tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp Đại học, nhiều Tu sinh tốt nghiệp Cao học, và… nhiều trăm tu sinh khác đã tốt nghiệp các nghành nghề chuyên môn, hoặc các chương trình Thần học khác nhau.

Về phần Các Ân nhân, ngoài đại đa số là các thành viên của Cộng đồng Công Giáo TGP Sydney, từ nhiều năm qua Hội còn được một số Giaó dân của Melbourn, của Darwin, có 1 Ân nhân thuộc Tin Lành và 2 Ân nhân là Người đạo Phật Giáo nhận bảo trợ.

Qua sự nâng đỡ và Linh hướng của Cha TUT Phero Dương thanh Liêm và Ban TU, đặc biệt là sự nâng đỡ của các vi Trưởng Ban Mục Vụ các GĐ, và các vị Trưởng Đoàn thể phong trào… hội phát triển đều đặn, mỗi năm gia tăng số Dòng tu và số tu sinh được nhận Bảo trợ,  

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi