Đôi Dòng Lịch sử HCBMCG Quốc Tế

Ngày đầu tháng 5 năm 1850, một số các bà mẹ gia đình Công Giáo hội họp ở thành Lille, nước Pháp, để quyết định mỗi ngày đọc 1 kinh, dâng lên Đức Mẹ Đồng Trinh và Mẹ Sầu Bi, có ý giao phó con cháu mình dưới bàn tay bảo trợ vạn năng của Mẹ. Ý tưởng của bà Belhim lập thành một Nhóm để cầu nguyện cho con cháu, bà đem thực hiện và được tán trợ khắp nơi. Bà là Hội Trưởng đầu tiên tại nước Pháp. Đó là khởi điểm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
 
Cha Théodore Ratisbone thấy trước những hiệu qủa lớn lao trong công cuộc này, Cha đem tất cả năng lực, tận tụy giúp cho Hội được phát triển rộng rãi. 
 
Từ đó Hội Các Bà Mẹ Công Giáo lan rộng nhanh chóng trên khắp toàn Thế Giới.
 
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO: Trụ sở Trung Ương Hội đặt tại Ba Lê, trong nhà nguyện Dòng Đức Mẹ Sion.
 
Số 21 Rue Notre Dam Des Champs. Văn phòng đặt tại số 68 Rue Notre Dame Des Champs, Paris. 
 
Chiếu theo Sắc Chỉ Toà Thánh, Do Đức Pio IX Giáo Tông, đề ngày 11/3/1856. Sắc Chỉ này cũng cho phép nhận vào Tổng Hội cùng một Tên, cùng một Tôn Chỉ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đều được hưởng những đặc ân như đã dành cho Tổng Hội, phải tuân giữ các điều luật của Đức Tiên Giáo Hoàng Clêmentê VIII đã công bố, được phép thông cho tất cả những ân xá, những ơn tha tội cùng miễn xá đền tội mà Toà Thánh đã ban cho, tha hết các vạ tuyệt thông, vạ cấm chỉ hay các hình phạt của Giáo Hội, bất cứ bằng cách nào hay vì lý do gì mà những kẻ ấy phải chịu. Ta ban Chiếu Chỉ này như là những dụ vĩnh cửu, và có hiệu qủa tuyệt đối với những đương sự bây giờ mãi mãi về sau. 
 
Tại Việt Nam, ngày 18/12/1958 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo được chính thức sát nhập vào Trung Ương tại BaLê. 
 
Ngày 26/8/1960 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ban cho Hội CBMCG, phép lành Toà Thánh ơn toàn xá trong giờ lâm tử.
 
Ngày 11/9/1968. Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình thị thực cuốn sách Thủ Bản Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, đang xử dụng cho tới nay. Cha PhaoLô Nguyễn Văn Truyền làm Giám Đốc, hiện nay Hội đang phát triển mạnh mẽ trên toàn nước Việt Nam. 
 
(Trích sách Thủ Bản)