Phạm Vi Hoạt Động

 Những công tác thường xuyên của Legio Mariae như sau:

• Phân phối báo Dân Chúa hàng tháng, là món ăn tinh thần đến từng gia đình cũng như các độc giả.
 
• Thăm viếng an uỉ gia đình đơn lẻ ngoài tôn giáo, những người thờ ơ với đời sống đạo.
 
• Thăm viếng các bệnh nhân tại gia, viện dưỡng lão, nhà thương và những người gặp khó khăn về tinh thần.
 
• Ngoài ra, Legio Mariae còn thăm viếng các gia đình công giáo.
 
• Thăm viếng gia đình các hội viên để tạo tinh thàn thân ái với nhau trong đoàn thể, trong giáo đoàn. 
 
• Legio Mariae luôn hợp tác với quý Cha và Ban Mục Vụ cũng như các đoàn thể nơi mình phục vụ để hiệp nhất đồng hành, xây dựng nước Chúa theo hướng đi của Giáo Hội.
 
• Hàng năm, Curia tổ chức Lễ Acies, Tổng hội thường niên và tĩnh huấn cho các hội viên hoạt động cũng như tán trợ để phong phú đời sống đức tin nơi Hội viên. 
 
• Đặc biệt hàng năm có 2 lần tĩnh huấn dành cho Uỷ Viên để thêm phong phú và hoàn hảo hơn trong đời sống nội tâm, xứng đáng là chiến sĩ của Đức Maria âm thầm phục vụ Giáo Hội dưới lá cờ Legio Mariae.
 
Ước chi công việc tông đồ nhỏ bé của các con cái Mẹ Maria đang cùng cầm tay nhau chiến đấu dưới lá cờ Mẹ mà Mẹ là Nữ Tướng chỉ huy, nâng đỡ, bênh vực và chúc lành cho mọi công việc được tốt đẹp theo ý Mẹ với sự hướng dẫn của sức mạnh Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi hội viên.