Sự cộng tác trong Hội Đồng Curia NVMC

Được sự nhiệt tâm hướng dẫn của quý cha và quý tu sĩ, thêm vào đó là tinh thần hợp tác của các uỷ viên cũng như anh chị em hội viên, Legio Mariae ngày nay đã phát triển mạnh, số hội viên lên tới hơn 1000 Hội Viên. Tính đến nay, hệ thống tổ chức và điều hành cũng như sinh hoạt của Curia Nữ Vương Mân Côi được vững mạnh tiến triển như sau:

Cha Linh Giám Curia - Cha Paul Chu Văn Chi
Ban Chấp Hành Curia nhiệm kỳ 2012-2015
• Trưởng: - Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên.
• Phó: - Anh Đôminicô Đinh Văn Rinh.
• Thư Ký: - Chị Maria Vũ Thị Vi.
• Thủ Quỹ: - Anh Gioan Baotixita Lê Ngọc Thành.
• Phụ Tá Thủ Quỹ: - Chị Maria Hồ Thị Ngọc Loan
 
Ban Chấp Hành các Praesidia:
 
Praesidum Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Marrickville
Trưởng: - Maria Trần Thị Mai Hương.
Phó: -Maria Đặng Thị Châu. 
Thư Ký: - Maria Madalena Nguyễn Thị Kim Long.
Thủ Qũy: - Vincente Vũ Tiến Hưng.
 
Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiếm Cabramatta
Trưởng: - Maria Nguyễn Thị Nhiễu.
Phó: - Đaminh Vương Văn Hạnh.
Thư Ký: -Anna Nguyễn Thị Ban.
Thủ Qũy: - Maria Vũ Thị Bính.
 
Praesidium Đức Bà Là Ngôi Sao Sáng Lakemba
Trưởng: - Maria Nguyến Thị Thoàn.
Phó: - Maria Dương Thị Hảo
Thư Ký: - Maria Trần Bích Diệp.
Thủ Qũy: - Phanxico Savie Võ Công Lượng.
 
Praesidium Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Miller
Trưởng: - Têrêsa Lê Thị Đào.
Phó: - Maria Trần Thị Cậy.
Thư Ký: - Maria Vương Thị Trúc Loan.
Thủ Qũy: - Têrêsa Phạm Kim Thúy
 
Praesidium Đức Mẹ Truyền Tin Marrickville
Trưởng: - Phêrô Nguyễn Văn Tới
Phó: - Antôn Nguyễn Thanh Mến
Thư Ký: - Giuse Nguyễn Văn Thanh
Thủ Qũy: - Maria Khổng Thị Hạnh
 
Praesidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Cabramatta
Trưởng: - Maria Nguyễn Thị Bích.
Phó: - Maria Nguyễn Thị Chiên.
Thư Ký: - Maria Trần Ngọc Lan
Thủ Qũy: - MattaNguyễn Thị Minh.
 
Praesidium Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu Granville
Trưởng: - Maria Hoàng Thị Thả.
Phó: - Maria Đinh Thị Oanh.
Thư Ký: -Giuse Phạm Quốc Hoàng.
Thủ Qũy: - Maria Nguyễn Thị Thúy.
 
Praesidium Nữ Vương Truyền Giáo Marrickville
Trưởng: - Phêrô Vũ Văn Hoàng.
Phó: - Têrêsa Nguyễn Thị Chuẩn
Thư Ký: - N/A.
Thủ Qũy: - Anna Nguyễn Thị Vân
 
Praesidium Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Fairfield
Trưởng - Maria Nguyễn Thị Xuyến.
Phó - Maria Nguyễn Thị Lành.
Thư Ký - Phanxico Vũ Nam.
Thủ Qũy - Maria Bùi Thị Xiêm.
 
Praesidium Nữ Vương Hòa Bình Georges Hall
Trưởng: - Maria Nguyễn Thị Kim Dung.
Phó: - Antôn Nguyễn Văn Cải.
Thư Ký: - Maria Trần Thị Thanh Xuân.
Thủ Qũy: - Gioan B. Đỗ Trung Lưu.
 
Praesidium Nữ Vương các Thánh Nam Nữ Mt Pritchard
Trưởng: - Gioan Baotixita Lê Ngọc Thành.
Phó: - Maria Phạm Thị Chính.
Thư Ký: - Maria Đặng Chế Thi.
Thủ Quỹ: - Catarina Nguyễn Thị Lan.
 
Praesidium Đức Mẹ Thăm Viếng Revesby
Trưởng: - Maria Đoàn Thị Khiết.
Phó: - Maria Đinh Thị Kim Hường.
Thư Ký: - Vincente Phạm Đức Bính.
Thủ Qũy: - Têrêsa Trần Ngọc
 
Praesidium Đức Mẹ Trinh Nữ Vương Cabramatta(Tạm ngưng hoạt động 2012)
Trưởng: - Gioakim Nguyễn Quốc Khánh
Phó: - Giuse Nguyễn Phúc Hưng
Thư Ký: - Anna Từ Đan Thanh
Thủ Qũy: - Antôn Phạm Thành Trung
 
Praesidium Nữ Vương Các Thiên Thần Cabramatta(Tạm ngưng hoạt động 2012)
Trưởng: - Têrêsa Lê Thị Hồng Cúc.
 
Phong Trào Hiệp Sĩ Nữ Vương Các Thiên Thần (Thành Lập ngày 25/08/2012) 
Trưởng: - Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Dung 
Phó: - Maria Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Thư Ký: - Andre Nguyễn Mười
Thủ Quỹ: - Antôn Phạm Thành Trung