Giới thiệu đôi hàng

Sau trên 40 năm ly hương, CĐCGVN Sydney NSW trải qua một quãng thời gian thăng trầm với thân phận những người dân Việt Nam xa quê hương. Trong đó, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh như những người con của cộng đồng tích cực tham gia từng giai đoạn thao thức và đóng góp xây dựng.

Song song với việc phục vụ Thánh Ca trong các Thánh Lễ cuối tuần tại các Gíao Đoàn, LCĐ còn tổ chức các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do, nhằm duy trì và phát triển Văn Hóa Việt Nam, đồng thời gây qũy phục vụ bác ái xã hội.

Mời vào trang web của Liên Ca Đoàn để biết thêm chi tiết :

Website: Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh

http://www.liencadoanlbt.net/

Liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh