Sinh Hoạt

Để đáp ứng nhu cầu không những riêng cho Phong trào, mà còn nhằm  nhắm đến tất cả các gia đình trong Cộng đồng, Phong trào đã soạn và in sách “Phút Nguyện Cầu”  lần thứ 1 năm 1991.

Trong giai đoạn phôi thai này PNC đã được phổ biến tới 6000 ấn bản và đã được các gia đình nồng nhiệt hưởng ứng.lân thứ hai tái bản năm 1999 với 2000 ấn bản lần thứ tư năm 2006 với 3000 ân bản và hiện nay với nhu cầu cần thiết trong Cộng Đồng chúng tôi đã và đang tái bản 3000 cuốn 

Ngoài sách PNC Năm 1994, Phong trào đã thực hiện 200 cuốn băng cassette với chủ đề: “VINH QUANG MẸ MARIA”.

Bên cạnh đó  Phong trào Tôn Nữ Vương gia đình cũng đã đặt về hơn 400 Thánh Tượng Đức Mẹ FATIMA   gồm nhiều kích thước Tất cả số tượng trên đã được các gia đình nồng nhiệt đón nhận.  Hiện nay, Phong trào đã phát triễn được 29 nhóm, với 500 gia đình hoạt động đều khắp trong 10 Giáo đoàn thuộc Cộng đồng Công giáo Việt Nam Sydney-NSW.

Sự phát triển va hình thành của PTTNV nói lên tấm lòng của những người con yêu mến Mẹ Maria một cách đăc biệt , qua chuỗi Mân Côi và tôn nhận mẹ làm Nữ Vương gia đình ,  đồng thời cũng để chia sẻ giúp đỡ nhau trong tình Anh em khi vui , cũng như lúc gặp khó khăn đau buồn  . Sự phát triển và trưởng thành của phong trao luôn song song với sự phát triển và trưởng thành của cộng đồng Công giáo Viêt Nam tổng GP Sydney sau hơn 41 năm kể từ biên cố đau thương của đất nước  30/4/1975.

Dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng với sự nâng đỡ của Ban Tuyên úy; Cha Linh hướng và Hội đồng Mục vụ, Phong trào sẽ từng bước tiến lên với hy vọng còn nhiều gia đình trong Cộng đồng tham gia Phong trào.

 
Phong Trào Tôn Nữ Vương Gia Đình