Tôn Chỉ & Mục Đích

Tôn chỉ và Mục đích của Phong trào Tôn Nữ Vương Gia Đình là một tổ chức : “Cộng Đồng  Cầu Nguyện”, không phân giai cấp tuổi tác, Phong trào đặt trọng tâm vào sự yêu thương , nâng đỡ và đoàn kết giữa các gia đình; nhất là nâng cao nếp sống đạo đức trong mọi gia đình, để làm gương sáng cho các thế hệ con em. Đồng thời Phong trào còn có nhiệm vụ tích cực tham gia cộng tác nơi các Giáo đoàn và trong Cộng đồng.    

Ngoài những buổi Cầu Nguyện, thăm viếng, chia sẻ vui buồn và nâng đỡ nhau nơi các gia đình, mỗi năm Phong trào thường tổ chức một “ĐẠI HỘI PHONG TRÀO TÔN NỮ VƯƠNG” hay còn gọi ngày “ Bổn Mạng” , trong ngày này chúng ta cùng nhau quy tụ mọi gia đình trong Phong trào , đồng thời, khuyến khích các gia đình thân hữu trong Cộng đồng cùng họp nhau tôn vinh Đức Mẹ. Mặt khác Phong trào luôn tạo cơ hội cho mỗi gia đình có dịp gặp gỡ chia sẻ tâm tình, nối kết tình thân yêu đoàn kết trong tinh thần con cùng một Mẹ trên Trời.

 
Phong Trào Tôn Nữ Vương Gia Đình