Thành lập và kiện toàn

Dự tính thành lập Chi hội St. Vicent de Paul Việt Nam tại NSW, do chính người Việt Nam điều hành, đã được bắt đầu từ khi nhu cầu về xã hội của Cộng Đồng người Việt tại tiểu bang NSW gia tăng, cũng là điều đã làm các Cha Tuyên Úy Việt Nam tại Sydney quan tâm rất nhiều. Song song với việc đó các viên chức có thẩm quyền trong Trung ương Tổng hội St. de Paul tại NSW, cũng đã gợi ý về sự phát triển thêm dịch vụ xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu của người Việt Nam.  Trong năm 1989, những buổi họp mặt thân mật giữa các nhân viên xã hội công tác thiện nguyện tại Trung tâm Mục vụ và ông Ted (Edward) Bacon, Điều hợp viên đặc trách Di dân Tỵ Nạn của Tổng hội tại NSW, được tổ chức dưới sự chủ tọa của Linh Mục Tuyên Úy Giuse Vũ Đức Thông nhằm hoạch định kế hoạch thành lập Chi hội St. Vincent de Paul Việt Nam.  Nội dung các phiên họp bao gồm những đề nghị phản ảnh nhu cầu xã hội và sự hướng dẫn cụ thể thành lập Chi hội, đồng thời nhiều tài liệu về sinh hoạt của Tổng hội cũng đã được thảo luận.  Nhóm công tác xã hội tại Trung tâm Mục vụ với sự khích lệ của LM. Tuyên Úy Giuse Vũ Đức Thông, trong suốt năm 1989 đến đầu năm 1990, đã nghiên cứu cách hoạt động xã hội hầu phục vụ người Việt Nam thuộc vùng NSW trong những khi thi hành công tác. 
 
Qua các kinh nghiệm cho thấy, những ưu điểm của sự hợp tác với Tổng hội, có thể giúp phát triển các dịch vụ xã hội cho Cộng Đồng Việt Nam được rộng rãi và dễ dàng hơn. Thêm vào đó, ông Ted Bacon đã xúc tiến việc liên lạc với nhiều viên chức trong Tổng hội, xin yểm trợ nhóm Xã hội trong tương lai khi một Chi hội mới được thành lập.  Ý tưởng về sự thành lập Chi hội Việt Nam dần dần hình thành, cùng lúc đó Linh Mục Tuyên Úy Giuse Vũ Đức Thông bắt đầu rời Sydney, để công tác tại Hồng Kông và các trại tỵ nạn Đông Nam Á. 
 
Kịp thời, Linh Mục Paul Chu Văn Chi từ trại tỵ nạn Phi Luật Tân đến Úc, và nhận trách nhiệm hướng dẫn công tác xã hội tại Sydney, ngài đã quan tâm đến kế hoạch phát triển mọi mặt về xã hội và đã bỏ rất nhiều công sức để liên lạc, vận động cũng như khích lệ tinh thần anh chị em thiện nguyện. Ngài đã sống thật gần gũi, cùng sát cánh làm việc với mọi người, với mục đích kiện toàn tổ chức xã hội của Cộng Đồng Công Giáo tại NSW.  Với tinh thần hợp tác và xây dựng cộng với lòng nhiệt thành của Cha Linh hướng, tất cả anh chị em đã từng hoạt động xã hội tại NSW, được mời gọi đến họp mặt trong ngày Đại Hội Ban Xã Hội CĐCGVN Sydney NSW ngày 26 tháng 4 năm 1990, cũng là ngày đánh dấu cho việc đồng ý và xác tín trong niềm tin vững chắc, cho sự thành lập Chi hội St. Vincent de Paul Việt Nam, với sự góp tay của những người yêu thích công việc bác ái.  Từ đó hình ảnh nhỏ bé, nhưng sinh động của Chi hội, được đặt trong vòng tay ấm áp của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney - NSW.  Một số anh chị em của nhóm xã hội, được đề cử nhận trách nhiệm điều hành Chi hội, với sự dìu dắt của Cha Linh hướng Paul Chu Văn Chi. 
 
Ngày 24 tháng 6 năm 1990, Tân Chi Hội André Dũng Lạc, nhận tên Thánh tử đạo Trần An Dũng Lạc, Ngài là vị Linh Mục, thời triều đình Việt Nam bách đạo, đã dùng mạnh sống mình để làm chứng cho Đức Tin. Chi Hội ra mắt trong một buổi lễ đơn sơ, đầy ý nghĩa trong tinh thần bác ái của Công Giáo Việt Nam, với sự tham dự của hầu hết các viên chức Úc Việt, có liên hệ trực tiếp đến hoạt động của Chi hội trong tương lai, Ban Thường Vụ, HĐMV CĐCGVN Sydney NSW. Ông Chủ tịch và Ban Chấp Hành CĐNGVTD, đại diện của các tổ chức Cộng Đồng, và một số ký giả Báo chí Việt Nam tại NSW, đã chứng kiến tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ giữa Tổng hội St. Vincent de Paul và Tân chi hội St. Vincent de Paul Việt Nam, trong tinh thần hy sinh và phục vụ của hội cũng như của người Công Giáo Việt Nam tại NSW.  Cũng trong dịp này, Linh mục Tuyên Úy Trưởng Dominic Nguyễn Văn Đồi đã chúc lành cho tân Chi hội cùng các anh chị em Hội viên. Cha Linh hướng đã hướng dẫn cụ thể các Hội viên cách thức giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn.  Tân Chi hội André Dũng Lạc được chào đời, cùng góp mặt vào hoạt động xã hội của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney và Cộng Đồng người Việt tại NSW, với sự ưu ái, hỗ trợ và nâng đỡ từ mọi nơi.