Đại Cương

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

MARRIAGE FAMILY ENRICHMENT PROGAM

1. NÉT ĐẠI CƯƠNG 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (Marriage Family Enrichment Progam), là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, hoạt động Tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Đặc biệt cho các Gia đình Việt Nam. Vì Chương Trình TTHNGĐ thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của người Việt Nam, Chương Trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như sự liên hệ giữa dòng tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu. Sự liên hệ với tha nhân, nhất là với Cộng Đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”... 

 Vì CT/TTHNGĐ lấy KINH THÁNH LÀM NỀN TẢNG, áp dụng theo đường lối Linh Thao của Thánh INAXIÔ (Linh Thao Gia Đình)... Nên sau khi tham dự khóa TTHNGĐ, người dự khóa sẽ đạt được 4 mục đích chính sau đây:

 - Thứ nhất: tăng thêm Đạo Đức Bản Thân, hay Liên Hệ Giữa Mình Với Chúa, tức là cảm nghiệm, rung động thâm sâu sự hiện hữu của Chúa như Vua, như Cha và như Bạn hữu trong từng  hơi thở, từng công việc nhỏ bé, nhờ vậy mình luôn hy vọng, an vui và sống có ý nghĩa.

 -  Thứ hai: tăng thêm Thông Cảm vợ chồng, hay Liên Hệ Giữa Hai Bạn Đời. Ai cũng biết thông cảm là cần thiết, nhưng khó khăn là Làm Thế Nào, thực hành điều gì thì vợ chồng có thông cảm, có thương yêu gần gũi chứ không căng thẳng lạnh nhạt? Nhờ việc làm, nhất là nhờ Ơn Chúa, nhiều người sẽ có được : “Trời mới, đất mới”, "Trái tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm thay thế trái tim chai đá "Ezekiel 36:26”).

- Thứ ba:  tăng thêm Phương Pháp Giáo Dục, hay Liên Hệ Cha Mẹ Và Con Cái. Trước khi dự Khoá có thể con cái không vâng lời cha mẹ, nhưng sau khi cha mẹ dự Khoá, nhờ gương lành, có khi chỉ ngỏ ý chứ chưa nói thành lời vậy mà con cháu đã vui vẻ làm theo;  vì "lời nói lung lay, gương bày lôi kéo".

- Thứ tư:  Hồn Tông Đồ Song Đôi, hay Liên Hệ Với Tha Nhân.  Vợ chồng cùng nhau làm việc tông đồ, mang cùng một tấm lòng "thương yêu gần gũi" để phục vụ bất cứ ai mình gặp trên đường đời. Họ nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân vì "con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa (St. 1:26).