Đoàn Sủng của Chương Trình TTHNGĐ

B. TÓM TẮT VỀ ĐOÀN SỦNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TTHNGĐ.

Đoàn sủng (Charisma) là đặc tính riêng biệt, Chúa Thánh Linh trao ban, làm cho người này làm việc trong Giáo-Hội khác với người kia. Đoàn thể này khác đoàn thể nọ. Vậy:

1) MỤC ĐÍCH của Chương trình TTHNGĐ là Diễn Tả “Tình Yêu thương gần gủi bằng việc làm” hay “Yêu thương nhập thể” để thay đổi từ trong lòng bằng những việc cụ thể hằng ngày (nên Thánh bằng những công việc hằng ngày), chứ không chỉ thay đổi trong ý nghĩ trừu tượng thôi. Nhờ “gần gủi” và “việc làm” mà sự bí nhiệm trở thành ấn tích, Bí Tích Tình Yêu, vì vậy nên Đặt Tay, Choàng Tay Chữa lành (Healing Touching, Hugging)

2) NỀN TẢNG của Chương Trình là nhận mình yếu đuối, như Kinh Thánh gọi mình là tro bụi, nên cần “Khiêm nhường”: Biết lỗi chứ không Kiêu ngạo Chối lỗi, Nhận lỗi chứ không Chạy lỗi, Xin lỗi chứ không Đỗ lỗi, Sửa lỗi chứ không Hạch lỗi và Tha Lỗi chứ không Chấp Lỗi. Trong 15 ơn cầu xin khi lần chuổi, thì ơn đầu tiên là xin “cho được lòng khiêm nhường”. Vì muốn thay đổi thế giới, thì phải khiêm nhường thay đổi mình trước. Muốn thay đổi gia đình, thì phải khiêm nhường thay đổi mình trước.

3) PHƯƠNG PHÁP của Chương Trình là “Ý chí cảm nghiệm cụ thể để thay đổi đời sống bằng cách nói ra điều yếu đuối mình đang chiến đấu ”. Tuy cần có lý trí phân tách để hiểu biết trừu tượng. Nhưng muốn thay đổi đời sống thì : Cần học tập, học hành hơn là học hỏi, tra vấn lý thuyết trừu tượng. Để làm cụ thể thì cần diễn giải, lặp lại, ít khi tạo bất ngờ để gây xúc động.

4) BẦU KHÍ cần sống là “Tin Cậy Cởi Mở” .  Chim không có bầu khí mênh mông thì tù túng, cá không có nước trong lành thì ngoi ngóp, người không có bầu khí tin cậy cởi mở thì cô đơn, không cảm nghiệm được yêu thương gần gủi. Nhờ bầu khí “Tin cậy cởi mở” mà mỗi người dễ hồn nhiên Xả Cõi Lòng, cáo mình chứ không cáo người, nhờ vậy tâm hồn và thể xác được “Bình an dưới thế cho người lòng ngay”.

II. DANH XƯNG CỦA CT/TTHNGĐ.

Danh xưng của đoàn thể này là “Chương Trình” chứ không gọi là Phong Trào, như ấn định ở điều I của Nội Quy : “Đoàn Thể Công-Giáo Tiến-Hành này lấy danh xưng là CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH”.

 Vậy cần biết Phong Trào khác với Chương Trình.

 Hai sinh hoạt này khác nhau ít là hai điều: Trước tiên Phong Trào thường đáp ứng nhu cầu của một thời đại nào đó, như luồng gió trào qua. Gió có thể thật mạnh. Nếu là PhongTrào thì có khi lên rất cao, đáp ứng nhu cầu thật khẩn thiết.

Còn Chương Trình thường đáp ứng nhu cầu trường kỳ, như nước chảy liên tục thì mới thành hồ. Thí dụ liên tục cần phát triển đời sống gia đình, dầu không trau dồi thì gia đình vốn có sẵn, cũng như không cắt tỉa thì cây rừng vốn xum xuê nhưng là rừng hoang dại.

Khác biệt thứ hai là Phong Trào thường chỉ cần ghi danh, hoặc huấn luyện một lần; rồi thì ít đặt việc huấn luyện liên tục. Nếu có huấn luyện thì bước sau không nhất thiết phải dựa trên bước trước.

Còn Chương Trình là thang nhiều nấc, tiệm tiến nhưng cần phải tiến, cũng như các chương trình học vấn (cần học từ tiểu học rồi mới lên trung học, đại học…), nếu không dự Khóa Căn Bản thì không dự được các Khóa kế tiếp. Hoặc nếu dự thì có khó khăn vì xa lạ với những thói quen trong Chương Trình, nhất là có nhiều nội dung không nhắc lại nữa.

Chương Trình TTHNGĐ là một huấn luyện liên tục – ongoing training, nên Chương Trình TTHNGĐ có nhiều loại Khóa như : Khóa Căn bản, Khóa Nội Dung, Khóa Đoàn Sủng, Khóa Tu-Nguyền, Khóa Tâm lý Linh-Trợ, Khóa Huấn Luyện Cán Bộ Tông-Đồ, Linh thao Song Nguyền, Tỉnh Tâm Song-Nguyền, Tỉnh Huấn Gia Đình…

Muốn tìm hiểu thêm về CT/TTHNGĐ xin mời vào website: cttthngđ