Đôi hàng tiểu sử

Ban TNCT được thành lập trong một trường hợp rất đặc biệt/ đó là vào thời điểm của năm 2010.

Sau khi thụ phong linh mục vào ngày 11/06/2010, tân linh mục Phêrô Đặng Đình Nên được Đức Hồng y George Pell TGM - SYDNEY bổ nhiệm làm việc trong ban tuyên uý CĐCGVN - TGP Sydney.

Sau khi nhận chức ngài được ban tuyên uý giao trách nhiệm thành lập ban TNCT vào những ngày cuối của năm 2010.

Mục đích: tạo cơ hội cho các em trẻ có cơ hội sống gần Chúa và gần Bàn Thánh hy vọng sau này các em đi tu để trở thành Linh Mục hoặc các Seour cho Giáo Hội.

TNCT lấy Thánh Bổn Mạng là Thánh Đôminicô Saviô là một Thánh trẻ ước ao không phạm tội muốn sống mật thiết với Chúa Giêsu. Ngài được mừng kính hàng năm vào ngày 9/3 và Cha Tuyên uý đặc trách các em TNCT đầu tiên là Linh Mục Phêrô Đặng Đình Nên.

Thánh lễ Bổn Mạng đầu tiên được tổ chức tại nhà thờ St Luke Revesby vào ngày 13/03/2011. Số các em tham dự lúc đó là khoảng 60 em thuộc 8 giáo đoàn TGP Sydney.

Sau Lễ Bổn Mạng TNCT Cha đặc trách đã mời gọi một số anh chị thiện chí tham gia vào ban chấp hành TNCT. Ban chấp hành đầu tiên gồm có:

Trưởng ban: Giuse Đặng Thanh Sơn

Phó ban: Giuse Vũ Đức Thịnh

Thư ký: Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm

Thủ quỹ: Maria Phạm Thị Thanh