Audio
02.08.2020 Phát thanh số 1171 18ThườngNiên
26.07.2020 Phát thanh số 1170 17ThườngNiên
19.07.2020 Phát thanh số 1169 16ThườngNiên
12.07.2020 Phát thanh số 1168 15ThườngNiên
05.07.2020 Phát thanh số 1167 14ThườngNiên
28.06.2020 Phát thanh số 1166 13ThườngNiên
21.06.2020 Phát thanh số 1165 12ThườngNiên
14.06.2020 Phát thanh số 1164 MìnhMáuChúa
07.06.2020 Phát thanh số 1163 ThiênChúaBaNgôi
31.05.2020 Phát thanh số 1162 ChúaThánhThần
24.05.2020 Phát thanh số 1161 ChúaVềTrời
17.05.2020 Phát thanh số 1160 6PhụcSinh
10.05.2020 Phát thanh số 1159 5PhụcSinh
03.05.2020 Phát thanh số 1158 4PhụcSinh
26.04.2020 Phát thanh số 1157 3PhụcSinh