Audio
19.04.2020 Phát thanh số 1156 2PhụcSinh
12.04.2020 Phát thanh số 1155 PhụcSinh
05.04.2020 Phát thanh số 1154 LeLa
22.03.2020 Phát thanh số 1152 4MùaChay
15.03.2020 Phát thanh số 1151 3MùaChay
Chúa Nhật 5/4/20, 11:00am sáng, Thánh Lễ trực tuyến - CDCGVN TGP Sydney (giờ Sydney, Úc Châu)
08.03.2020 Phát thanh số 1150 2MùaChay
01.03.2020 Phát thanh số 1149 1MùaChay
29.03.2020 Phát thanh số 1153 5MùaChay
Thánh Lễ Trực Tuyến (Sunday) - Cộng Đồng CGVN-TGP Sydney
09.02.2020 Phát thanh số 1146
02.02.2020 Phát thanh số 1145
26.01.2020 Phát thanh số 1144 Mồng2TếtCanhTý
19.01.2020 Phát thanh số 1143 CanhTý
29.09.2019 Phát thanh số 1127 26ThườngNiên