Audio
30.08.2020 Phát thanh số 1175 22ThườngNiên
23.08.2020 Phát thanh số 1174 21ThườngNiên
16.08.2020 Phát thanh số 1173 20ThườngNiên
09.08.2020 Phát thanh số 1172 19ThườngNiên
02.08.2020 Phát thanh số 1171 18ThườngNiên
26.07.2020 Phát thanh số 1170 17ThườngNiên
19.07.2020 Phát thanh số 1169 16ThườngNiên
12.07.2020 Phát thanh số 1168 15ThườngNiên
05.07.2020 Phát thanh số 1167 14ThườngNiên
28.06.2020 Phát thanh số 1166 13ThườngNiên
21.06.2020 Phát thanh số 1165 12ThườngNiên
14.06.2020 Phát thanh số 1164 MìnhMáuChúa
07.06.2020 Phát thanh số 1163 ThiênChúaBaNgôi
31.05.2020 Phát thanh số 1162 ChúaThánhThần
24.05.2020 Phát thanh số 1161 ChúaVềTrời