Audio
25.08.2019 Phát thanh số 1122 21ThườngNiên
18.08.2019 Phát thanh số 1121 20ThườngNiên
11.08.2019 Phát thanh số 1120 19ThườngNiên
04.08.2019 Phát thanh số 1119 18ThườngNiên
28.07.2019 Phát thanh số 1118 17ThườngNiên
21.07.2019 Phát thanh số 1117 16ThườngNiên
14.07.2019 Phát thanh số 1116 15ThườngNiên
07.07.2019 Phát thanh số 1115 14ThườngNiên
30.06.2019 Phát thanh số 1114 13ThườngNiên
23.06.2019 Phát thanh số 1113 Mình Máu Thánh Chúa
16.06.2019 Phát thanh số 1112 Chúa Ba Ngôi
09.06.2019 Phát thanh số 1111 Chúa Thánh Thần hiện xuống
02.06.2019 Phát thanh số 1110 7PhụcSinh
26.05.2019 Phát thanh số 1109 6PhụcSinh
19.05.2019 Phát thanh số 1108 5PhụcSinh