Audio
30.06.2019 Phát thanh số 1114 13ThườngNiên
23.06.2019 Phát thanh số 1113 Mình Máu Thánh Chúa
16.06.2019 Phát thanh số 1112 Chúa Ba Ngôi
09.06.2019 Phát thanh số 1111 Chúa Thánh Thần hiện xuống
02.06.2019 Phát thanh số 1110 7PhụcSinh
26.05.2019 Phát thanh số 1109 6PhụcSinh
19.05.2019 Phát thanh số 1108 5PhụcSinh
12.05.2019 Phát thanh số 1107 Mẹ nguồn hy vọng
05.05.2019 Phát thanh số 1106 3PhụcSinh
28.04.2019 Phát thanh số 1105 2PhụcSinh
21.04.2019 Phát thanh số 1104 PhụcSinh
14.04.2019 Phát thanh số 1103 LễLá
07.04.2019 Phát thanh số 1102 5MùaChay
31.03.2019 Phát thanh số 1101 4MùaChay
24.03.2019 Phát thanh số 1100 3MùaChay