Audio
14.10.2018 Phát thanh số 1077
07.10.2018 Phát thanh số 1076 Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang
30.09.2018 Phát thanh số 1075
23.09.2018 Phát thanh số 1074
16.09.2018 Phát thanh số 1073
09.09.2018 Phát thanh số 1072
02.09.2018 Phát thanh số 1071
26.08.2018 Phát thanh số 1070
19.08.2018 Phát thanh số 1069
12.08.2018 Phát thanh số 1068
05.08.2018 Phát thanh số 1067
29.07.2018 Phát thanh số 1066
22.07.2018 Phát thanh số 1065
15.07.2018 Phát thanh số 1064
08.07.2018 Phát thanh số 1063