Audio
22.09.2019 Phát thanh số 1126 25ThườngNiên
15.09.2019 Phát thanh số 1125 24ThườngNiên
08.09.2019 Phát thanh số 1124 23ThườngNiên
01.09.2019 Phát thanh số 1123 22ThườngNiên NhớƠnCha
25.08.2019 Phát thanh số 1122 21ThườngNiên
18.08.2019 Phát thanh số 1121 20ThườngNiên
11.08.2019 Phát thanh số 1120 19ThườngNiên
04.08.2019 Phát thanh số 1119 18ThườngNiên
28.07.2019 Phát thanh số 1118 17ThườngNiên
21.07.2019 Phát thanh số 1117 16ThườngNiên
14.07.2019 Phát thanh số 1116 15ThườngNiên
07.07.2019 Phát thanh số 1115 14ThườngNiên
30.06.2019 Phát thanh số 1114 13ThườngNiên
23.06.2019 Phát thanh số 1113 Mình Máu Thánh Chúa
16.06.2019 Phát thanh số 1112 Chúa Ba Ngôi