Audio
18.11.2018 Phát thanh số 1082
11.11.2018 Phát thanh số 1081
04.11.2018 Phát thanh số 1080
28.10.2018 Phát thanh số 1079 kỷ niệm 20 năm TVAB
21.10.2018 Phát thanh số 1078
14.10.2018 Phát thanh số 1077
07.10.2018 Phát thanh số 1076 Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang
30.09.2018 Phát thanh số 1075
23.09.2018 Phát thanh số 1074
16.09.2018 Phát thanh số 1073
09.09.2018 Phát thanh số 1072
02.09.2018 Phát thanh số 1071
26.08.2018 Phát thanh số 1070
19.08.2018 Phát thanh số 1069
12.08.2018 Phát thanh số 1068