Audio
15.03.2020 Phát thanh số 1151 3MùaChay
Chúa Nhật 5/4/20, 11:00am sáng, Thánh Lễ trực tuyến - CDCGVN TGP Sydney (giờ Sydney, Úc Châu)
08.03.2020 Phát thanh số 1150 2MùaChay
01.03.2020 Phát thanh số 1149 1MùaChay
29.03.2020 Phát thanh số 1153 5MùaChay
Thánh Lễ Trực Tuyến (Sunday) - Cộng Đồng CGVN-TGP Sydney
09.02.2020 Phát thanh số 1146
02.02.2020 Phát thanh số 1145
26.01.2020 Phát thanh số 1144 Mồng2TếtCanhTý
19.01.2020 Phát thanh số 1143 CanhTý
29.09.2019 Phát thanh số 1127 26ThườngNiên
22.09.2019 Phát thanh số 1126 25ThườngNiên
15.09.2019 Phát thanh số 1125 24ThườngNiên
08.09.2019 Phát thanh số 1124 23ThườngNiên
01.09.2019 Phát thanh số 1123 22ThườngNiên NhớƠnCha