Video
Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Mừng Lễ Bổn Mạng
Có một người Việt trong số 16 phó tế được ĐTC truyền chức linh mục hôm Chủ Nhật Chúa Chiên Lành.
Thông Điệp Phục Sinh 2018 của ĐTGM Sydney Anthony Fisher
ĐTC Phanxico chủ sự 14 chặng đàng thánh giá tại đấu trường Colosseum ở Rome trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2018 với các lời suy niệm so giới trẻ soạn
Bài Ca Thương Khó - Ca đoàn Ngôi Ba
Đại Hội Thánh Mẫu 2017 Sydney Australia
Ca đoàn Revesby hát Lễ Bổn Mạng André Phú Yên
Đón Nhận Tha Nhân - Ca đoàn Ngôi Ba
World Youthday 2019 Panama
Lễ Bổn Mạng Marrickville
Bổn Mạng Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney 2016
Phỏng vấn LM Nguyễn Văn Tuyết về trang web mới của CĐCG VN Sydney
Đại hội Thánh Mẫu 2016
Trang: [1] 2