Video
Thứ Bảy 11.4.20 lúc 6.30pm, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trực tuyến (giờ Sydney, Úc Châu).
TÔN VINH THÁNH GIÁ lúc 3:00pm (giờ Sydney, Úc Châu) • Thứ Sáu 10.4.2020 lúc 3.00pm, (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Sáu Tuần Thánh 10.4.2020 - CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ lúc 11:00 am giờ (Sydney Úc Châu)
Thứ Năm Tuần Thánh 9.4.2020 lúc 7.00pm, Thánh Lễ Tuần Thánh, Chầu Thánh Thể trực tuyến - (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Tư 8.4.2020 lúc 7.00pm, Thánh Lễ Tuần Thánh trực tuyến (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Ba 7.4.2020 lúc 7.00pm, Thánh Lễ Tuần Thánh trực tuyến (giờ Sydney, Úc Châu)
Chúa Nhật 5/4/20, 11:00am sáng, Thánh Lễ trực tuyến - CDCGVN TGP Sydney (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Bảy 4/4/20, 6:30pm chiều, Thánh Lễ trực tuyến - CDCGVN TGP Sydney (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Trực Tuyến - Cộng Đồng CGVN-TGP Sydney
ĐTC Phanxicô giải thích cách xưng tội khi không có linh mục
Tình Chúa Biến Đổi Đời Con (Đinh Công Huỳnh)
Chủ Nhật 23.02.2020 ĐTC Phanxicô dâng Thánh Lễ Đại Trào tại thành phố cảng Bari ở Ý.
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng hai là hãy nghe tiếng kêu của người di cư.
ĐTC Phanxicô hoan nghênh Giải Thưởng Tình Huynh Đệ Nhân Bản lần đầu tiên
ĐTC Phanxicô chủ tế Thánh Lễ Chủ Nhật LỜI CHÚA 26.1.2020