Video
Ý chỉ của ĐTC trong tháng 10 là cầu nguyện cho “Mùa Xuân” Truyền Giáo của Giáo Hội.
Giới trẻ trên thế giới chia sẻ cảm nghiệm Christ Vivit!
ĐTC Gửi thông điệp cho Hội Nghị 2019 về Hành Động đối với Khí Hậu của Liên Hiệp Quốc.
Thánh Lễ đạo trào tại Mauritius kết thúc chuyến tông du của ĐTC Phanxicô tại 3 nước Phi Châu
Hãy Bước Qua Cửa Hẹp
Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Lm. Văn Chi) - Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
Lời Dâng (Lm. Văn Chi) - Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
Hồng Ân Cảm Mến (Lm. Văn Chi) - Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
Từng Bước Đi Lên (Lm. Văn Chi) - Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
Ý Nguyện của ĐTC trong tháng 8 là cho các gia đình.
ĐTGM Vũ Văn Thiên và 30 vị TGM khác của 25 quốc gia được Đức Thánh Cha trao dây Pallium.
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng bảy
Hội Đồng Giám Mục Úc triều yết ĐTC Phanxicô
Ý Chỉ cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng 6.
Liên Ca Đoàn Giai Điệu Tri Ân (Lm. Văn Chi)