Video
Thứ Tư 8.4.2020 lúc 7.00pm, Thánh Lễ Tuần Thánh trực tuyến (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Ba 7.4.2020 lúc 7.00pm, Thánh Lễ Tuần Thánh trực tuyến (giờ Sydney, Úc Châu)
Chúa Nhật 5/4/20, 11:00am sáng, Thánh Lễ trực tuyến - CDCGVN TGP Sydney (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Bảy 4/4/20, 6:30pm chiều, Thánh Lễ trực tuyến - CDCGVN TGP Sydney (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Trực Tuyến - Cộng Đồng CGVN-TGP Sydney
ĐTC Phanxicô giải thích cách xưng tội khi không có linh mục
Tình Chúa Biến Đổi Đời Con (Đinh Công Huỳnh)
Chủ Nhật 23.02.2020 ĐTC Phanxicô dâng Thánh Lễ Đại Trào tại thành phố cảng Bari ở Ý.
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC trong tháng hai là hãy nghe tiếng kêu của người di cư.
ĐTC Phanxicô hoan nghênh Giải Thưởng Tình Huynh Đệ Nhân Bản lần đầu tiên
ĐTC Phanxicô chủ tế Thánh Lễ Chủ Nhật LỜI CHÚA 26.1.2020
Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng giêng 2020 là cho Hoà Bình của Thế Giới
VIDEO CLIP Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2019 của ĐTC Phanxicô.
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô do ĐTC Phanxicô chủ tế 24.12.2019
Hiến Lễ Chờ Mong