PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 24.11.2019 - LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA - Vietnamese and English

"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Ngày 17.11.2019 - CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN – NĂM C - Vietnamese and English

"Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con".

Ngày 10.11.2019 - CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – NĂM C. Vietnamese and English

"Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần".

Ngày 03.11.2019 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - NĂM C, Vietnamese and English

"Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

Ngày 02.11.2019 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

"Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian".

Ngày 01.11.2019 LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an".