TÀI LIỆU | Chuyện Giới Trẻ Chúng Mình
Thế nào là "Thành công và Thất bại"?

Là thất bại khi ta cứ ngỡ mình ở trên tất cả, nhưng hoá ra lại là kẻ lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của người khác.

Giữ Đạo tại tâm?

“Giữ đạo tại tâm” chỉ là lời ngụy biện của một số Kitô hữu lười biếng mà thôi.

Lời Khen - Tiếng Chê

Chúng ta hãy xin ơn bình tâm để có thể sử dụng những lời khen chê như một phương tiện để hướng về Chúa, chứ không xem nó là cùng đích của đời mình.