TÀI LIỆU | Góp Nhặt Sỏi Đá
Giàu và Nghèo

Càng sở hữu, ta càng lo sợ nhiều, chứ không phải là được an nhàn hay ung dung thoải mái. Bởi có nhiều, nên ta sợ một ngày sẽ mất.

Lời Cầu Cho Hòa Bình

Chuyện xảy ra tại miền Bắc Ái Nhĩ Lan - khi cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe Công Giáo và Tin Lành vẫn còn - như sau :