TÀI LIỆU | Góp Nhặt Sỏi Đá
Giàu và Nghèo.

Càng sở hữu, ta càng lo sợ nhiều, chứ không phải là được an nhàn hay ung dung thoải mái. Bởi có nhiều, nên ta sợ một ngày sẽ mất.

Lời Cầu Cho Hòa Bình.

Chuyện xảy ra tại miền Bắc Ai Nhĩ Lan - khi cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe Công Giáo và Tin Lành vẫn còn - như sau: