PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tại sao chúng ta phải đọc kinh ăn năn tội trước thánh lễ?

Giống như dân Do Thái phải tắm rửa và giặt dũ quần áo của họ trước khi đến gần Chúa tại núi Sinai thì chúng ta cũng cần rửa sạch tâm hồn trước khi đến gần Chúa trong Thánh lễ.

Phá thai và trợ tử - quyết định theo tự do cá nhân – đúng hay sai?

Tất cả những gì đi ngược với chính sự sống, như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết cách êm dịu, hoặc tự tử trực tiếp; tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của con người .....tất cả những điều nói trên và những điều tương tự đều thực sự ô nhục.

Lời chào Chúa Ở Cùng Anh Chị Em – Và Ở Cùng Cha có ý nghĩa gì?

Thánh Josemaria Escriva :”Tôi kêu gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho chúng tôi, các linh mục để chúng ta học để thi hành phụng vụ thánh trong một cung cách thánh thiện. Tôi mời gọi quý vị hãy chứng tỏ một tình yêu sâu xa cho Thánh lễ".

Đâu là ý nghĩa của việc làm Dấu Thánh Giá trước khi cử hành thánh lễ?

Dấu Thánh Giá không chỉ là cách để bắt đầu cầu nguyện, nhưng chính nó là một lời cầu nguyện với ý nghĩa rằng nó tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên cuộc sống của chúng ta.

Đâu là sự khác nhau giữa Giáo hội Công Giáo và Tin Lành về Bí Tích Thánh Thể?

Tóm tắt: Tại bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu cầm bánh, rượu và nói: Này là Mình Ta…này là Máu ta…Không như những cộng đồng Kitô hữu khác chỉ xem Bí Tích Thánh Thể như là một biểu tượng thánh thiêng hoặc một sự nhắc nhớ về Chúa Giêsu.

Ý Nghĩa Thánh Lễ.

Từ thời các Tông đồ, thánh lễ là việc cử hành chính yếu của các Kitô hữu trong việc thờ phượng. Thánh lễ không có gì khác hơn là việc cử hành Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong ngày Thứ năm tuần thánh khi truyền cho các tông đồ “các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta” (Lk 22:19).