PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Đâu Là Mối Liên Quan Giữa Biến Cố Truyền Tin và Việc Rước Lễ của Chúng ta

Câu hỏi: Khi rước lễ chúng con nhận lấy Chúa Kitô. Con thắc mắc là việc rước lễ của chúng con có mang một ý nghĩa tương tự nào đối với việc nhập thể của Chúa Giêsu trong cung lòng của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin hay không? Và nghi thức kết thúc thánh lễ có ý nghĩa gì?.

Tại Sao Hình Ảnh Tiệc Cưới Là Biểu Tượng Cho Thánh Lễ?

Câu hỏi: Thưa cha, có một lần con được nghe một linh mục dùng hình ảnh tiệc cưới để giải thích ý nghĩa thánh lễ. Xin cha giúp chúng con biết thêm ý nghĩa về hình ảnh tiệc cưới này

Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa có ý nghĩa gì?

Câu hỏi: Trước khi rước lễ chúng ta đọc kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, thế nhưng đâu là ý nghĩa của kinh này, và taị sao phải đọc kinh này trước khi rước lễ? Cảm ơn cha.

Đâu là Ý Nghĩa của Việc Bẻ Bánh và Bỏ Một Miếng Nhỏ Vào Rượu?

Câu hỏi: Thưa cha trước khi rước lễ con thấy linh mục chủ tế cầm Mình Thánh Chúa bẻ ra và bỏ vào một miếng nhỏ vào chén rượu. Cha có thể cho chúng con biết ý nghĩa và đâu là truyền thống của nghi thức này? Cảm ơn cha.

Đâu Là Ý Nghĩa Của NGhi Thức Chúc Bình An Sau Kinh Lạy Cha?

Câu hỏi: Sau kinh lạy cha là lời chúc bình an và qua hành động cụ thểm mọi người trao cho nhau sự bình an. Câu hỏi của con là đâu là ý nghĩa của nghi thức chúc bình an này.

Đâu là Ý Nghĩa Lời Nguyện Linh Mục Đọc Tiếp Theo Kinh Lạy Cha Trong Thánh Lễ?

Câu hỏi: Lần trước, chúng con hỏi về ý nghĩa của Kinh Lạy Cha trong thánh lễ và cuối phần trả lời cha có gợi ý là sẽ giải thích thêm cho rõ nghĩa hơn. Trong tinh thần đó xin cha cho chúng con hiểu rõ hơn về kinh này.

Các giá trị hôn nhân sẽ bị phá huỷ nếu sửa đổi định nghĩa hôn nhân truyền thống.

Câu hỏi: Thưa cha với việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, con sợ rằng sẽ có nhiều giá trị về gia đình mà chúng con luôn giữ sẽ tiếp tục bị tấn công. Liệu những lo sợ của con có thể xảy ra hay không và chúng ta có thể làm gì về việc này?

Ai Được Phép Giảng Trong Thánh Lễ? Tại Sao?

Câu hỏi: Thưa cha, con thấy có nhiều nữ tu hay nhiều người giáo dân có kiến thức rất cao về thần học, ngay cả họ là những người có tài hùng biện rất giỏi, tại sao chúng ta không mời họ giảng lễ trong nhà thờ mà chỉ có linh mục, phó tế hoặc giám mục đang dâng lễ mới có thể giảng lễ được?

Tại Sao Đọc Kinh Lạy Cha Trước Khi Rước Lễ?

Câu hỏi: Trước khi rước lễ, thường linh mục chủ tế mời gọi mọi người đọc Kinh Lạy Cha. Cha có thể cho chúng con biết ý nghĩa và lý do khi phải đọc Kinh Lạy Cha trong thánh lễ.

Tại Sao Ngày Của Chúa Là Ngày Chúa Nhật?

Câu hỏi: Tại sao ngày của Chúa được cử hành vào Chúa Nhật? Hay nói cách khác khi nào và tại sao các Kitô hữu đầu tiên thay đổi ngày thờ phượng từ thứ Bảy sang Chúa Nhật?

Đâu là Ý Nghĩa của Kinh Nguyện Thánh Thể Và Lời Thưa Amen

Câu hỏi: Thưa cha, trong thánh lễ chúng con thường thinh lặng để lắng nghe các cha cầu nguyện, mà chúng con được biết là Kinh nguyện Thánh Thể, Xin cha cho chúng con biết lời cầu nguyện này liên quan gì đến những người đang tham dự thánh lễ. Và đâu lá ý nghĩa của lời tuyên xưng Amen trọng thể sau khi linh mục kết thúc kinh nguyện thánh thể?

Thái Độ Cần Có Để Đáp Trả Những Vấn Đề Luân Lý Thời Đại

Câu hỏi: Thưa cha, qua kết quả của cuộc thăm dò về hôn nhân đồng tính và việc trợ tử làm cho con cảm thấy bất an trong cuộc sống đức tin. Xin Cha cho con vài lời khuyên để chúng con có thể đáp trả những vấn đề luân lý của thời đại.

Đâu là ý nghĩa của từ "cho nhiều người" và "cho mọi người" trong lời truyền phép

Câu hỏi: Tuần này con xin nêu lên hai câu hỏi: Câu hỏi thứ nhất Trong bản văn cũ của phụng vụ thánh lễ Lời Truyền Phép được dịch rằng: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu thầy, máu giao ước và vĩnh cửu, sẽ đổi ra cho các con và mọi người được tha tôi. Trong khi đó bản văn mới, lời truyền phép được sửa đổi thay vì mọi người thành nhiều người được tha tội. Xin Cha giải thích cho chúng con sự khác nhau giữa hai từ ngữ Mọi người và nhiều người này. Và câu hỏi thứ hai sau khi truyền phép linh mục tung hô Đây là mầu nhiệm đức tin. Lời tung hô này có ý nghĩa gì?

Đâu Là ý Nghĩa của Câu Tuyên Xưng: Các Con Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Ta!?

Câu hỏi: Thưa cha trong khi truyền phép con thường nghe linh mục chủ tế đọc “Đây là Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta.” Đâu là ý nghĩa của chữ "nhớ" trong phụng vụ thánh lễ?

Tại Sao Tuyên Xưng Thánh Thánh Thánh Trước khi Truyền Phép?

Câu hỏi: Thưa cha kinh Thánh Thánh Thánh mà chúng ta thường đọc trong thánh lễ trước khi linh mục truyền phép có ý nghĩa gì?

Những nguy cơ mà Trợ Tử (Euthanasia) Mang Lại.

Câu hỏi: Thưa cha, con hiểu rằng tại Hoà Lan và nhiều quốc gia khác hợp pháp hoá trợ tử đã dẫn đến việc người dân bị đưa vào cái chết mà không được họ đồng ý. Liệu điều này có thể xảy ra tại Úc hay không nếu trợ tử được hợp pháp hoá?

Những Lời Thưa - đáp Trước Kinh Nguyện Thánh Thể Có Y Nghĩa Gì?

Câu hỏi: Thưa cha trong phần kinh nguyện thánh thể chúng con thường thưa đáp những lời như khi cha chủ tế mời gọi như Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Cha có thể cho chúng con biết ý nghĩa của những lời thưa này được không ạ?.

Tại Sao Phải Xưng Tội?

Câu hỏi: Thưa cha, con có người bạn đã không đi xưng tội nhiều năm, con đang cầu nguyện để bạn con trở lại với bí tích hoà giải trong mùa vọng này. Cha có thể cho con vài lời khuyên có thể giúp bạn con đến với bí tích hoà giải, cảm ơn cha.

ĐTC Phanxicô nói không nên dùng điện thoại di động chụp hình trong thánh lễ.

Thánh Lễ không phải là một cuộc trình diễn nhưng là việc đi gặp gỡ cuộc khổ nạn, sự phục sinh của Chúa. Và chính vì thế mà linh mục mời: “Hãy nâng tâm hồn chúng ta lên!. Chứ không phải mời gọi hãy dơ điện thoại di động lên.”

Tại Sao Không Nên Hợp Pháp Hoá Trợ Tử (Euthanasia)

Câu hỏi: Thưa cha con muốn viết thư lên dân biểu đại diện vùng của con để nói lên cái nhìn của con về trợ tử trước quốc hội tiểu bang. Xin cha giúp cho con một vài ý kiến về điều này?