PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Kinh Thánh Công Giáo
Tại sao ít người đọc Kinh Thánh?

Theo sách kỷ lục Guinness Book, Thánh Kinh là quyển sách "bán nhiều nhất, phổ biến nhiều nhất trên thế giới", với 5 tỷ ấn bản cho đến giờ này.

Nội dung Cựu Ước và Tân Ước.

Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa, là khuôn vàng thước ngọc cho sự giảng dạy và nẹp sống hàng ngày. Sự hiểu biết về lịch sử hình thành quyển Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta củng cố thêm niềm tin...