PHỤNG VỤ - MỤC VỤ
Ngày 25.01 Lễ Kính Cuộc Hoán Cải Của Thánh Phao-lô Tông Đồ

Kể từ đó, Sao-lô trở thành một con người mới. Ngài hăng hái loan báo Tin Mừng khắp nơi. Trước tiên, Ngài vào trong các Hội Đường Do-thái để rao giảng Tin Mừng cho người đồng hương. Tuy nhiên, vì ghen tức với Ngài, nhiều người Do-thái đã dùng những lời lăng nhục để chống lại những lời Thánh Phao-lô nói. Nên, Thánh Phao-lô đã tuyên bố thẳng thừng rằng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố Lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ Lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại”

Suy Niệm Chúa Nhật 3 TN Năm B (Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT) .

Công việc của chúng ta không chỉ là ước nguyện cho Nước Cha mau đến, nhưng thật ra Nước Thiên Chúa đã hiện diện, đang tìm cách xâm nhập vào trái tim và biến đổi chúng ta. Vì vậy, hãy để cho các tiêu chuẩn của Nước Thiên Chúa hướng dẫn và chỉ đạo cuộc sống chúng ta.

Ngày 24.01 Kính Thánh Phanxicô Sales

Ngoài hai tác phẩm nổi tiếng của ngài là “Khởi Ðầu Ðời Sống Ðạo Ðức” và “Luận Án về Tình Yêu Thiên Chúa”, ngài còn viết nhiều cuốn sách nhỏ và rất nhiều bài báo. Vì những văn bản này mà ngài được đặt làm quan thầy của báo giới Công Giáo. Văn bản của ngài, đầy dẫy những nét nhân hậu, nhắm đến người giáo dân. Ngài muốn họ hiểu là họ cũng được mời gọi để trở nên thánh.

Ngày 23.01 Kính Thánh Ê-mê-ren-xi-a-na, Trinh Nữ Tử Đạo

Thánh Ê-mê-ren-xi-a-na thuộc về nhóm các vị Tử Đạo mà danh tánh các Ngài vẫn còn được lưu lại bởi các bảng chữ khắc trên những phiến đá cũng như trên các bức họa cổ.

Ngày 22.01 Kính Thánh Vincent Pallotti

Tại Ý, người ta có thói quen hôn tay linh mục mỗi khi chào gặp và từ giã. Thánh Vincent không thích thói lệ ấy nhưng thấy khó tránh nên ngài nhờ người ta làm cho ngài một chiếc hộp đặc biệt bên trong có tượng Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi. Thánh nhân sẽ dơ chiếc hộp này ra cho người ta hôn kính thay vì hôn tay ngài.

Ngày 21.01 Kính thánh An-nê Trinh Nữ Tử Đạo

Tức giận trước sự từ khước của An-nê, người con trai của viên thị trưởng đã lôi cô ra trước tòa án. Tại đây, viên chánh án đã sử dụng mọi mánh khoé từ đe dọa đến dụ dỗ ngon ngọt, nhưng không thể khuất phục được An-nê và không làm cô phản bội lại với lời mà cô đã khấn hứa với Chúa.

Ngày 20.01 Kính Thánh Sebastian, tử đạo.

Không một hoàng đế nào biết Thánh Sebastian là một Kitô Hữu và ngài đã bí mật giúp đỡ các vị tử đạo. Sau cùng, ngài bị bắt gặp, bị đánh đập trước mặt Hoàng Ðế Maximian và được giao cho các cung thủ của Mauritanian để hành hình. 


Ngày 19.01 Kính Thánh Agrixiô Giám Mục Thành Trier

Thánh Agrixiô đã coi Thánh Phê-rô Tông Đồ chính là mẫu gương của mình trong những hoạt động không biết mệt mỏi cho Nước Chúa, đến độ Ngài muốn noi gương Thánh Phê-rô trong từng chi tiết, cho dẫu đó là sự Tử Đạo.

Ngày 18.01 Kính Thánh Prisca

Thánh Prisca là một trong những phụ nữ đã giữ vai trò quan trọng của Giáo Hội sơ khai, họ không chỉ là người giúp đỡ các thánh Tông đồ mà còn là những nhà truyền giáo, những người quản lý tài giỏi và đắc lực. 


Suy Niệm Chúa Nhật 2 TN 'Hãy làm môn đệ của Chúa Giê-su’ (Lm Phêrô Trần văn Trợ SJ)

Mỗi Ki-tô hữu đều thuộc về Đức Ki-tô khi nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy trong nước và Thánh Thần của Giáo Hội. Rất nhiều khi chúng ta đã xem thường mối liên kết mật thiết giữa Chúa Ki-tô và mỗi người chúng ta, và liên kết giữa các Ki-tô hữu với nhau.

Ngày 17.01 Kính Thánh An-tôn Cả

Thánh An-tôn là người đã có mặt trong buổi rạng Đông của đời sống Đan Tu, và được coi là Tổ Phụ của giới Đan Sinh cả bên Đông lẫn bên Tây. Hình thức Đan Tu theo tinh thần Thánh An-tôn đặt nền tảng trên sự khổ hạnh và sự ẩn dật, và do đó khác hẳn với lối sống Đan Tu theo Tu Luật Thánh Biển Đức.

Ngày 16.01 Kính Thánh Berardus và Các Bạn

Họ là các tu sĩ Phanxicô đầu tiên được tử đạo. Khi Thánh Phanxicô nghe tin về cái chết của họ, ngài đã thốt lên, “Bây giờ tôi có thể thực sự nói rằng tôi có được năm Tu Sĩ Dòng!”