PHỤNG VỤ - MỤC VỤ
Ngày 08.08 Kính Thánh Đaminh, linh mục, sáng lập Dòng Đaminh

Thánh Đôminicô đề cao việc học, Ngài gởi các tu sĩ đến các đại học, Ngài truyền: “Chớ gì các tu sĩ chuyên cần học tập ngày đêm. Lúc ở nhà cũng như khi đi ngoài đường, họ phải không ngừng đọc sách và suy gẫm”. Một thanh niên hỏi Ngài đã học cách nào, Ngài trả lời: “Hỡi con, trong sách Đức Ái đó, sách này hơn mọi sách dạy bảo tất cả”.

Ngày 04.08 Kính thánh Gioan Vianey, linh mục, bổn mạng các cha xứ.

Cha thánh soạn bài giảng rất kỹ lưỡng. Ngồi trong phòng cạnh Nhà Tạm, ngài viết các bài giảng. Ngài viết, rồi xóa và viết lại bằng cách hỏi Chúa Giêsu chịu đóng đinh chi tiết về từng lời để có thể đánh động tâm hồn người nghe. Lời cha thánh giảng rất đơn sơ, nhưng có khả năng thức tỉnh lòng người.

“Chính anh em hãy cho họ ăn!” (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)

Chúa cắt đặt và cũng ban vinh dự cho các môn đệ - cho mỗi chúng ta hôm nay - để chúng ta vui hưởng và tích cực cộng tác vào công trình yêu thương, chữa lành và dưỡng nuôi của Ngài. Vậy, tôi đã “lắng nghe”, “tìm đến” và tín thác thế nào nơi bàn tay từ ái của Chúa? Phần “đóng góp nhỏ bé”từng ngày của tôi vào “phép lạ của Chúa” cho “đám đông đói khát” quanh đây là gì?

Ngày 01.08 Kính thánh Anphongsô, sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh Anphongsô đã như một Phaolô ngã ngựa trên đường Damas và rồi Người đã nhận ra tiếng Chúa gọi. Thanh bảo kiếm đặt dưới chân Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi nói lên sự từ bỏ danh vọng, quyền hành, địa vị, chức tước. Thánh Anphongsô đã nhận ra cái phù phiếm của cuộc đời: “Phù vân. Tất cả đều là phù vân”. Thánh Anphongsô chọn Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời mình.

Ngày 31.07 Kính Thánh Ignatiô Loyola, sáng lập Dòng Tên.

Ngài ở Paris 7 năm, nơi đây ngài tụ họp được 6 môn sinh đầu tiên. Vào ngày Lễ Mông Triệu năm 1534, 7 anh em đã long trọng hiến thân phụng sự Thiên Chúa, khấn giữ đức nghèo khó và trong sạch, tại Đền thờ Thánh Denis tại Montmartre. Lúc đó, họ dự định đi Giêrusalem và hiến thân cho việc cứu rỗi các linh hồn trong các miền còn ngoại giáo.

Ngày 30.07 Kính Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngài nói với mọi người rằng, Ngài chỉ khao khát một điều duy nhất là họ nên cố gắng tuân phục những lời khuyên dậy của Ngài, cũng như cố gắng làm sao đừng hành động ngược lại với những mệnh lệnh của Thiên Chúa sau khi Ngài đã không khước từ việc nhận về cho mình một gánh nặng là việc thánh hóa họ.

Ngày 29.07 Kính Thánh Nữ Macta

”Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay”. Sự thực Chúa Giêsu rất trân trọng thái độ hiếu khách của Mácta, tuy nhiên, Ngài cũng trách Mácta quá lo âu, lo lắng mà quên đi việc chính yếu là lắng nghe lời Chúa.

Ngày 28.07 Kính Thánh Nazariô và Thánh Xenxiô Tử Đạo

Thấy Thánh Nazariô và Xenxiô thu hút quá nhiều người dân ngoại, nên các tư tế và tộc trưởng ngoại giáo nổi giận. Họ bắt các Ngài và quăng cho thú rừng xé xác. Nhưng những con thú dữ đã không dám động tới các Ngài.

Ngày 26.07 Kính Thánh Gio-a-kim và Thánh Anna

Thánh Gio-a-kim và Thánh Anna là hai vị Thánh vô cùng nổi tiếng, vì các Ngài là song thân của Đức Maria và là ông bà ngoại của Chúa Giê-su. Mặc dù là hai nhân vật quan trọng và nổi tiếng như vậy, nhưng cả bốn sách Tin Mừng và toàn bộ Tân Ước đều không đề cập gì tới các Ngài. Chúng ta biết về các Ngài chủ yếu là qua các sách Ngụy Thư.