PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Sống Lời Chúa
Nén bạc thời gian quà tặng vô giá

Thời gian là vô tận nhưng lại rất ngắn ngủi đối với mỗi người và khi đã qua đi nó không bao giờ trở lại

TIỀN LÀ ..... BẠC

Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm. Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian...