PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Sống Lời Chúa
Nén bạc thời gian quà tặng vô giá.

Thời gian là vô tận nhưng lại rất ngắn ngủi đối với mỗi người, và khi đã qua đi, nó không bao giờ trở lại.

TIỀN LÀ BẠC.

Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm. Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian...