PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Lễ Chúa Thăng Thiên (Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ)

Biến cố Chúa Giê-su lên trời minh chứng hùng hồn rằng: thế gian này không phải là cùng đích, không phải là tất cả ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người chúng ta! Thế giới và cuộc sống đời này cho dù có đẹp và hấp dẫn đến đâu đi nữa, nó cũng chỉ là cõi tạm bợ và phù du!

SẴN SÀNG (Lm G.B Lê Hồng Mạnh SVD)

Vì không được đến nhà thờ, điều này giúp chúng ta nhìn lại và sẵn sàng hơn để giải thích 'tại sao lại đi lễ'? Cầu nguyện là gì? và làm thế nào để sống xứng đáng là chứng nhân Kitô hữu trong mọi hoàn cảnh?