PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chìa khóa vào phận mệnh đời đời (Linh mục Remy Bùi Sơn Lâm)

Bài học rất đánh động là ông phú hộ kia bị phận mệnh như thế không phải vì ông đã gây tội phạm, đánh đập hoặc làm hại gì người ăn xin mà chỉ là vì ông ích kỷ, khép lòng, làm ngơ trước sự cùng khốn của người khác

Dùng Sự Khôn Ngoan Chúa Ban Để Mưu Cầu Ơn Cứu Độ (Linh mục F.X. Nguyễn Văn Tuyết)

Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để làm cho sự hiện diện của Người hiện thực trên thế giới

Thiên Chúa luôn chủ động tìm kiếm loài người để cứu vớt (Linh mục Phero Trần văn Trợ SJ)

Thiên Chúa đã sai Con Một chí ái của Ngài chết thay cho mọi người

TỪ BỎ LÀ CHO ĐI (Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh)

Hãy quan tâm đến các nhu cầu của người khác nhiều hơn là nhu cầu của chính chúng ta

SỐNG CHÂN THÀNH VÀ KHIÊM NHU (Lm. Paul Văn Chi CHU)

Sống chân thành yêu thương vô vị lợi và khiêm nhu để phục vụ tha nhân

“Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp!”

“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.”

Những Mâu Thuẫn Trong Cuộc Sống Kitô Hữu (Linh mục F.X. Nguyễn Văn Tuyết)

chúng ta phải chọn Thiên Chúa, chọn thái độ của Tin Mừng

GIẦU CÓ ĐÍCH THỰC. (Lm Giuse Mai Văn Thịnh)

Hãy cho đi, hãy trao ban, hãy chia sẻ để Chúa có cơ hội ban thêm và làm cho gia nghiệp của chúng ta giầu ân sủng hơn nữa

Cách Cầu Nguyện (Lm F.X. Nguyễn văn Tuyết)

Khi có Chúa trong tâm hồn chúng ta có tất cả.

Bản Lề Của Đời Sống Tu Đức (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)

“Hãy cầu nguyện như thể mọi sự lệ thuộc vào Chúa. Và hãy làm việc như mọi sự tùy thuộc nơi bạn” (Thánh Augustinô)

Suy Niệm Chúa Nhật 15 TN Năm C (Lm Paul Chu Văn Chi)

Qua hình ảnh người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng con Sống Lòng Thương Xót và Sống Bác Ái Yêu Thương trong đời sống gia đình và xã hội...

Suy niệm CN 14 TN Năm C (Lm Phêrô Trần văn Trợ SJ)

Thợ gặt của Chúa không chỉ lo gặt lúa, mà còn là người ban phát niềm bình an cho con cái Chúa. Niềm bình an được Chúa ban cách miễn phí cho hết thảy mọi người; nhưng không phải mọi người đều có lòng sẳn sàng đón nhận!

Suy Niệm Chúa Nhật 13 TN Năm C (Lm Paul Chu Văn Chi)

Những bài học Dấn Thân, Nhiệt Thành, và Can Trường loan báo Tin Mừng của 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là những tấm gương ngời sáng cho mỗi nguời chúng ta. Chúng ta học nơi các Ngài, để cùng lên đường rao giảng Nước Thiên Chúa.

Suy Niệm Chủ Nật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)

Mối tương quan huyền nhiệm với Chúa Giêsu Thánh Thể dẫn đưa chúng ta đến Thiên Chúa thì cũng đồng thời nối kết chúng ta với nhau cách thâm tình và bền chặt. Chúng ta trở nên chi thể của Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô –nên thành viên của Giáo Hội là vậy!

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT)

Chúng ta tin rằng Thiên Chúa có ba ngôi, và ba ngôi vị yêu thương nhau, vì đó là bản tính của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa không khép kín trong cộng đồng Ba Ngôi, nhưng lan toả trên khắp vũ trụ. Ba ngôi yêu thương nhau và đối tượng tình yêu của Ba Ngôi là toàn thể nhân loại.

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Hiện Xuống Năm C (Lm Phêrô Trần Văn Trợ)

Chúa Thánh Thần đã biến một thiểu số bé nhỏ các môn đệ thành một đạo binh hùng hậu của tình thương, đem muối yêu thương ướp cho thắm cuộc đời; đem men bác ái chữa lành các tâm hồn đau thương dập nát; đem ánh sánh hy vọng chiếu soi vào miền u tối tuyệt vọng của kiếp người.

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C (Lm Paul Chu Văn Chi)

Lễ Chúa Giêsu lên Trời là lễ của niềm tin và hy vọng, báo trước hình ảnh ngọt ngào của Thiên Đàng. Chúa Giêsu là Đầu, chúng ta là chi thể, Ngài đi trước để chúng ta được tiếp bước theo sau vào Thiên Đàng.

Suy Niệm CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C (Lm Paul Chu Văn Chi)

Hôm nay, Chúa Giêsu Kitô cũng mời gọi tôi yêu mến Chúa, và thực hành giới luật của Ngài như đã mời gọi Thánh Augustinô. Ai yêu mến, thì giữ giới luật của Ngài. Tôi yêu mến Ngài, tôi cũng sẽ thực thi giới răn của Ngài.

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)

Căn tính và vinh quang của Đức Kitô gắn liền với việc Ngài “vẫn yêu thương họ và yêu đến cùng” (Jn 13:1). Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tham dự vào chính căn tính và vinh quang ấy.  Vì vậy, Ngài ban giới răn mới:  “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.