PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)

Tinh thần “màu cờ”, “sắc áo”, “đoàn nhóm” thường giúp chúng ta tích cực liên đới, gắn kết, tự hào và dấn thân cho lý tưởng và sứ mạng chung nhưng lại thường khi có thể khiến chúng ta trở nên “nhỏ hẹp”, độc tôn, tự cao, mù quáng và ích kỷ.

Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Chúng ta được mời gọi để làm người lớn nhất bằng cách chinh phục chính mình để trở thành sự hiện diện của Chúa giữa tha nhân.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 Thường Niên (Lm Phêrô Trần Văn Trợ S.J)

Không chỉ giảng dạy bằng những lời nói suông, xong chính Ngài đã hiên ngang đi trước mở đường và nêu gương thực tế cho mọi người noi theo. Một con đường mới lạ và đầy dẫy bao gian nan thử thách, không hề dễ dàng cho bất cứ ai!

Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên (Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT)

‘ÉP-PHA-THA’ HÃY MỞ RA! ‘Mở’ để nhìn, để nghe, để cảm thông, để bước đến, để an ủi, để vỗ về và để san sẻ tình thương cho bao nhiêu người đang chờ đợi bàn tay và con tim của chúng ta…. Cuối cùng là ‘Ép-pha-tha – hãy mở ra’ cho Chúa làm chủ mọi sự trong và ngoài của chúng ta.

Suy Niệm CHÚA NHẬT 22 TN B (Lm Paul Chu Văn Chi)

Ngài nhận xét đạo đức của họ chỉ là đạo đức giả: "Dân này kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta." Ngài nhiều lần mời gọi chúng ta Sống Giới Luật Yêu Thương để tuân giữ Giới Luật của Thiên Chúa, cụ thể qua Sống Đạo bằng yêu thương..

Suy Niệm Chúa Nhật 21 TN Năm B ( Lm Remy Bùi Sơn Lâm)

Sống theo một niềm tin tôn giáo nói chung, hoặc theo Kitô giáo, nhất là Công Giáo nói riêng, hẳn là một chọn lựa khó khăn! Theo các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay, đấy cũng không phải là chọn lựa dễ dàng đối với chính người Do Thái thời Cựu ước và thời Chúa Giê-su!

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mẹ Lên Trời (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Chấp Nhận Đấng Toàn Năng Trong Tâm Tình Con Thảo.

Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Ý Nghĩa Tâm Linh Của Bí Tích Thánh Thể.