PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 30 - SỐNG ĐỂ YÊU và YÊU ĐỂ SỐNG (Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh DCCT)

Thay vì đi tìm câu trả lời của vấn nạn đâu là giới răn quan trọng nhất thì chúng ta hãy chìm đắm trong Tình Yêu của Chúa, rồi tự khắc chính Tình Yêu đó sẽ thúc đẩy chúng ta buớc ra khỏi tháp ngà và các tiện nghi của cuộc sống để ra đi mà chia sẻ cho tha nhân.

Suy Niệm Chúa Nhật Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được chăng? (Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ)

Ta thử ngồi tính sổ xem cái gì là của Cêsarê, là của trần thế phù du dễ hư nát hầu trả hết cho nó; còn cái gì là của Thiên Chúa, thì hãy biết trả lại cho Thiên Chúa một cách công bình, chứ đừng cố quên mà phải đắc tội với Ngài!

Suy Niệm Thứ Bảy, Tuần 28 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Lễ Nhớ thánh Inhaxiô Antiokia, Giám Mục Tiến Sĩ

Suy Niệm Thứ Ba, Tuần 28 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Kỷ Niệm 103 Ngày Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima

Suy Niệm Chúa Nhật - Hãy đến, tiệc linh đình đã dọn sẵn! (Lm. Remy Bùi Sơn Lâm)

Thiên Chúa vẫn mời gọi và dành chỗ cho mỗi chúng ta trong “tiệc cưới nước trời”. Người mong đợi sự đáp trả trong tự do của chúng ta. Nhưng sự chuẩn bị và đáp trả không thể chỉ theo cách thế của riêng ta nhưng phải phù hợp theo khuôn phép của “chủ tiệc tối cao”!