TÀI LIỆU | Tài Liệu
Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ, Văn Kiện mới của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về Lý Thuyết Phái tính Phần 2 (Vũ Văn An).

Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo (phụ trách Các Định Chế Giáo Dục) "Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ", Hướng Tới Con Đường Đối Thoại Về Vấn Đề Lý Thuyết Phái Tính Trong Giáo Dục.

Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ, Văn Kiện mới của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về Lý Thuyết Phái tính Phần 1 (Vũ Văn An).

"Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ" "Male And Female He Created Them" Văn Kiện mới của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về Lý Thuyết Phái tính.

Nghị quyết về Lễ Nghi Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên.

Hội Thánh buộc ngắt con cái mình phải chú toàn đạo hiếu. Khi cha mẹ còn sống thì nghĩa cử hiếu thảo của người Công Giáo và không Công Giáo có thể coi như giống nhau. Nhưng đạo hiếu đối với người đã khuất có thể khác nhau.

25 nhà khoa học lừng danh nói về Thiên Chúa.

Điều ta biết được chỉ là một giọt nước, điều ta chưa biết là cả một đại dương bao la. Những xếp đặt và hài hòa của vũ trụ chỉ có thể xuất phát từ bản vẽ của một Đấng toàn năng và toàn tri.