THÔNG TIN | Thông báo
Chúa Nhật ! Mùa Vọng - năm B

Tĩnh tâm TTVTT, Legio Maria Curia Nữ Vương Mân Côi, Thừa tác viên Lời Chúa

Chúa nhật lễ Chúa Kito Vua (từ 26/11/2023 - 2/12/2023)

Chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Kito Vua Lakemba: Cộng Đồng xin chúc mừng Đại lễ Chúa Kito Vua Bổn Mạng Giáo Đoàn, Ca Đoàn, Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Nguyện xin Chúa Kito Vua muôn vua ban muôn phúc lành xuống trên mọi thành viên trong Giáo Đoàn.

Chúa nhật 33 thường niên năm A (từ 19/11/23 đến 25/11/23)

MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM, TỔNG GIÁO PHẬN SYDNEY: LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM VÀO LÚC 7.30PM NGÀY THỨ BẢY 18/11/2023 TẠI MT ST JOSEPH CATHOLIC COLLEGE, MILPERRA

Chuá nhật 32 thường niên năm A (từ 12/11/23 đến 18/11/23)

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Kính mời quý ông bà, chị em đến tham dự Thánh Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN, Bổn Mạng Cộng Đồng CG VN được tổ chức vào ngày 18/11/2023 tại Mt St Joseph Catholic College, 273 Horsley Rd Milperra lúc 7.30pm

Chúa Nhật 31 thường niên năm A (từ 5/11 đến 11/11)

Thiếu Nhi Thánh Thể Xưng tội và Rước Lễ Lần đầu

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A (từ 29/10/2023 đễn 4/11/2023)

Lễ Các Thánh và Lề cầu cho các Đẳng Linh Hồn

Chúa Nhật 29 thường niên (từ 22/10/23 đến 28/10/23)

Bổn Mạng Giáo Đoàn Fairfield và Curia Legio

chúa nhật 28 thường niên năm A (từ 15/10/23 đến 21/10/23)

Bổn Mạng Giáo Đoàn Miller, Chúa nhật 15/10/2023

Chúa nhật 26 thường niên năm A (từ 1/10/23 đến 7/10/23)

Đại hội Thánh Mẫu và Sổ xố xây dựng Trung tâm Bringelly

Chúa nhật 27 27 thường niên năm A (từ 8/10/23 đến 14/10/23)

Đại Hội Thánh MẪu và Sổ xố để Xây dựng Trung tâm Bringelly

Chúa nhật 24 thường niên - năm A (từ 17/9/2023 đến 23/9/2023)

Đại Hội Thánh Mẫu dự kiến diễn ra vào Chúa Nhật 8/10/2023

Chúa nhật 22 thường niên năm A (từ 3/9/23 đến 9/9/23)

Các khóa học Cơ bản và Nâng cao về An toàn Cộng đồng

Chúa nhật 21 thường niên (từ ngày 27/8/23 đến 2/9/23).

Thứ Sáu và Chúa nhật đầu tháng. Các em chuẩn bị Thêm Sức xưng tội vào ngày 11/9/2023.

Chúa nhật 20 thường niên năm A (từ ngày 20/8 đến 26/8/23).

Mừng Bổn Mạng ***Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Cabramatta ***Dòng Trinh Vương.

Chúa Nhật 19 thường niên năm A (từ ngày 13/8 đến 19/8).

Chúc mừng Bổn Mạng Các Bà Mẹ Công Giáo và Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Chúa Nhật Chúa Giêsu Hiển Dung (từ ngày 6/8/23 đến 12/8/23).

Chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Mt. Pritchard và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ.

Chúa nhật 17 năm A (từ ngày 30/7/23 đến 5/8/23).

Chúc mừng Bổn Mạng Hội Đaminh.