THÔNG TIN | Thông báo
Lịch Trình Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật 5 Phục Sinh (9-10.5.2020)

THỨ 7/CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH 9/5/2020: 6.30pm Cha Chi. CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH 10/5/2020: 11.00am Cha Mạnh. Hành Hương TM. NGÀY HÀNH HƯƠNG THỨ 4 NGÀY 13/5/2020: 7.00PM Cha Trợ. BM Tôn Nữ Vương GĐ.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN THÁNG 5 NĂM 2020.

THỨ 5 NGÀY 30/4/2020 CẦU CHO QUÊ HƯƠNG: 7.00PM. THỨ 6 ĐẦU THÁNG 5. 1/5/2020: 7.00PM. Cầu cho các bệnh nhân và cao niên. THỨ 7/CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH 2/5/2020: 6.30pm. CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH 3/5/2020: 11.00am. THỨ 7/CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH 9/5/2020: 6.30pm.

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.

1. THỨ 2 BÁT NHẬT PHỤC SINH: THÁNH LỄ 13/4/2020: 7.00PM. TUẦN KÍNH LCTX. 2. THỨ 3 BÁT NHẬT PHỤC SINH: THÁNH LỄ 14/4/2020: 7.00PM. TUẦN KÍNH LCTX. 3. THỨ 4 BÁT NHẬT PHỤC SINH: THÁNH LỄ 15/4/2020: 7.00PM. TUẦN KÍNH LCTX. 4. THỨ 5 BÁT NHẬT PHỤC SINH: THÁNH LỄ 16/4/2020: 7.00PM. TUẦN KÍNH LCTX. 5. THỨ 6 BÁT NHẬT PHỤC SINH: THÁNH LỄ 17/4/2020: 7.00PM. TUẦN KÍNH LCTX. 6. THỨ 7/CHÚA NHẬT THỨ II PHỤC SINH 18/4/2020: 6.30PM. TUẦN KÍNH LCTX. 7. CHÚA NHẬT THỨ II PHỤC SINH 19/4/2020: 11.00AM. KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.

PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ TAM NHẬT THÁNH.

THỨ 6 TUẦN THÁNH 10/4/2020. CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ ONLINE: 11.00 AM. THỨ 7 VỌNG PHỤC SINH 11/4/2020: 6.30PM. CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4/2020: 11.00AM. THỨ 2 PHỤC SINH: THÁNH LỄ 13/4/2020: 7.00PM. THỨ 3 PHỤC SINH: THÁNH LỄ 14/4/2020: 7.00PM. THỨ 4 PHỤC SINH: THÁNH LỄ 15/4/2020: 7.00PM.

Thông Báo 05.04.2020 - 12.04.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến Trong Tuần Thánh Năm 2020 - Thứ 7/ CHÚA NHẬT LỄ LÁ 4/4/2020: 6.30PM. CHỦ NHẬT LỄ LÁ 5/4/2020: 11.00AM. THỨ 5 TUẦN THÁNH 9/4/2020: 7.00PM. THỨ 6 TUẦN THÁNH 10/4/2020: 3.00PM. THỨ 7 VỌNG PHỤC SINH 11/4/2020: 6.30PM. CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4/2020: 11.00AM. (Xin coi chi tiết trang trong).

Thông Báo 29.03.2020 - 05.04.2020

Lich Trình THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN. 1) THỨ BẢY/CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY: 28/03/2020. 6.30pm Cha Tuyết. 2) CHÚA NHẬT THỨ 5 MÙA CHAY. 29/03/2020. 11am Cha Lâm. 3) THỨ 7/ CHÚA NHẬT LỄ LÁ 4/4/2020: Cha Chi. 4) CHÚA NHẬT LỄ LÁ 5/4/2020: Cha Trợ. 5) THỨ 5 TUẦN THÁNH 9/4/2020: Cha Mạnh.

Thông Báo 22.03.2020 - 29.03.2020

Khuôn Viên Tưởng Niệm đã được Hội Đồng Thành Phố Liverpool chấp thuận. Xin qúy vị đã điền đơn ghi danh mua hộc tro cốt nhưng chưa nhận được thư xác nhận vui lòng liên lạc với VPMV qua số ĐT 9773 0933 hoặc 0417 248 397 để cập nhật chi tiết.

Thông Báo 15.03.2020 - 22.03.2020

Phong Trào Cursillo tổ chức Đại Hội Ultreya Tháng 3 tại Hall Trường Học St Luke Revesby từ 7:30pm - 10pm tối Thứ Sáu ngày 20/3/2020 với Chủ Đề Tuyên Xưng Đức Tin. Đặc biệt có Chặng Đàng Thánh Giá trong Mùa Chay và Thánh Lễ bên Mồ Chúa ở dưới sân trường.

Thông Báo 08.03.2020 - 15.03.2020

Thông Báo của HĐGM Australia về Corona Virus: 1. Tạm thời không dùng tay chấm Nước Phép nơi các cửa Nhà Thờ để tránh lây nhiễm. 2. Linh Mục và các Thừa Tác Viên Thánh Thể phải rửa tay bằng thuốc sát trùng trước và sau khi cho Rước Lễ. 3. Khi chúc bình an không nên bắt tay, nhưng chỉ cúi đầu chào nhau. 4. Sẽ không rước lễ bằng miệng và không rước Máu Thánh cho tới khi có thông báo mới.

Thông Báo 01.03.2020 - 08.03.2020

Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo sẽ tổ chức hội thảo, học hỏi & chia sẻ về Đức Tin vào mỗi Chủ Nhật thứ hai trong tháng, tại nhà thờ St Luke’s, Revesby bắt đầu từ 10am. Buổi sinh hoạt đầu tiên - 8/3/2020 do anh Chris leader của Thanh Niên Tổng GP Sydney điều hợp. Thân Mời!

Thông Báo 23.02.2020 - 01.03.2020

Thứ Tư 26/2 - Lể Tro: Thánh Lễ tại các Giáo Đoàn: Lakemba, Marrickville và Granville 5g00; Georges Hall và Cabramatta 5g30; Miller 6.00pm; Mt. Pritchard 8.00pm và Revesby 8.30pm.