THÔNG TIN | Thông báo
1. Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân khóa 2/2017

Khai giảng Chúa Nhật 6/8 đến 17/9/ 2017; từ 1pm – 4pm mỗi Chúa Nhật. Tại VPMV 92 The River Road, Revesby. Xin ghi danh ĐT 9773 0933 trong giờ làm việc và Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến ĐT 9786 3899 ngoài giờ làm việc. TU Đặc Trách - LM Paul Chu Văn Chi

Lễ Thánh Tử Đạo Andrê Phú Yên - Bổn Mạng Giáo Đoàn Revesby

Sẽ được tổ chức lúc 10g45 sáng Chúa Nhật 23/7. Giáo Đoàn sẽ tĩnh tâm vào tối thứ năm 20/7, từ 7g30 đến 9g30 tối.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Sẽ tổ chức tĩnh tâm tại nhà thờ St Theresa 129 The Boulevarde Fairfield Heights từ 9am - 3pm ngày 5/8/2017 do cha Vũ Hiến thuyết giảng

Thông Báo 16/7 - 22/7

1. Lễ Thánh Tử Đạo Andrê Phú Yên - Bổn Mạng Giáo Đoàn Revesby - vào lúc 10g45 sáng Chúa Nhật 23/7. Giáo Đoàn sẽ tĩnh tâm vào tối thứ năm 20/7, từ 7g30 đến 9g30 tối.