THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo 26.09.2021 - 03.10.2021

Ban Tuyên Úy, Hội Đồng Mục Vụ và CĐCGVN - TGP Sydney thành kính phân ưu với Cha GIUSE LÊ VĂN TRỌNG, Chính Xứ Holy Spirit, Carnes Hill, NSW trước sự ra đi của ÔNG CỐ GIUSE LÊ KHẮC TOÁN, ngày 23 tháng 9 năm 2021, tại Saigon, Việt Nam, hưởng thọ 98 tuổi.

Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy & Chúa Nhật (25-26)

Thứ Bảy & Chúa Nhật (25-26) Trên Youtube và Facebook - THỨ BẢY 25/09/2021 lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu) CHÚA NHẬT 26/9/2021 lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu)

Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy & Chúa Nhật 25 Năm B

THÁNH LỄ THỨ BẢY 18/9/2021, lúc 6.00pm (Giờ Sydney, Úc Châu). THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 19/9/2021, lúc 11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu) trên Youtube và Facebook.

Thông Báo 12.09.2021 - 19.09.2021

CĐCGVN - TGP SYDNEY Các Thánh Lễ Trực Tuyến - Tuần 24 Thường Niên Năm B trên Youtube và Facebook - THỨ BẢY 11/9/2021, lúc 6pm; (Giờ Sydney, Úc Châu) CHÚA NHẬT 12/9/2021, lúc 11am; Hành Hương Kính Đức Mẹ , Thứ Hai, 13/9/2021 lúc 6pm.

Thông Báo Các Thánh Lễ Trực Tuyến Tuần 24 Thường Niên Năm B

THỨ BẢY 11/09/2021, Vào lúc 6.00pm; (Giờ Sydney, Úc Châu) - CHÚA NHẬT 12/09/2021, Vào lúc 11.00am - Hành Hương Kính Đức Mẹ - Thứ Hai, 13/09/2021 lúc 6.00pm

Thông Báo 05.09.2021 - 12.09.2021

Chúc Mừng - Congratulations Phong Trào LEGIO MARIAE, CURIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI KỶ NIỆM 100 NĂM - THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CẦU BÌNH AN TRỰC TUYẾN - Thứ Ba 07.09.2021 lúc 7pm (giờ Sydney Úc Châu) - Trên Youtube và Facebook

Thông Báo 05.09.2021 - 12.09.2021

Thông Báo Các Thánh Lễ Trực Tuyến - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 3/9/2021, 6.00pm - THỨ BẢY 4/9/2021, 6.00pm -CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN Năm B, 5/9/2021,11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu).

Thông Báo Các Thánh Lễ Trực Tuyến

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 3/9/2021, 6.00pm - THỨ BẢY 4/9/2021, 6.00pm -CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN Năm B, 5/9/2021,11.00am (Giờ Sydney, Úc Châu).

Thông Báo 29.08.2021 - 05.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B - Thứ Bảy 28/8/2021 lúc 6pm (Giờ Sydney, Úc Châu) - Chúa Nhật 29/8/2021 lúc 11am (Giờ Sydney, Úc Châu).

Thông Báo 22.08.2021 - 29.08.2021

Bắt đầu từ tuần này (21/8/2021), Cộng Đồng sẽ có 2 thánh lễ TRỰC TUYẾN. Thánh Lễ THỨ BẢY Ngày 21/8/2021 lúc 6pm và Thánh Lễ CHÚA NHẬT Ngày 22/8/2021 lúc 11am (Giờ Sydney Úc Châu)

Thông báo Cộng Đồng và Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 20 Thường Niên B

Thánh Lễ CHÚA NHẬT 20 TN Năm B, 15/8/2021 lúc 11.00AM - ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót Mùa Đại Dịch

Mến chào quý Anh Chị Em Như quý Anh Chị Em đã biết, đại dịch biến thể Delta đang bùng phát tại Sydney, đe dọa đến sinh mạng của tất cả mọi người. Trước viễn cảnh đen tối của đại dịch, chúng ta chỉ còn biết tin tưởng, cậy trông và tín thác vào sự quan phòng của Lòng Chúa Thương Xót.

Phân Ưu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến: