TÀI LIỆU | Thư Giãn
Chúa làm con chia trí!

Ta là Chúa Giêsu đây, muốn nói chuyện với bà...