PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 18/08/2024 - CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - Năm B
BÀI ĐỌC 1: Prov 9: 1-6
"Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi.”
 
Trích sách Phương Ngôn.
Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tì lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: "Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta." Và bảo những kẻ mê muội rằng: "Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan."
Đó là Lời Chúa.
 
ĐÁP CA:  Tv 33: 2-3, 10-11, 12-13, 14-15  
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
 
1- Con chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng con hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn con hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
2- Các thánh nhân của Chúa, hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.
3- Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.
4- Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tránh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.
 
BÀI ĐỌC 2: Ep 5: 15-20
“Anh Chị em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa.”
 
Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêsô.
Anh chị em thân mến, anh chị em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: Biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh chị em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh chị em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là Lời Chúa
 
ALLELUIA: Jn 14: 23
Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Jn 6: 51-58
“Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống.”
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông nầy có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Người, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là cuả uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời”.
Đó là Lời Chúa.