PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 19/5/2019 - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Năm C

BÀI ĐỌC I  Act 14: 21-27

"Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài". 

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin theo. Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Pergê, các ngài xuống Atilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. 

Đó là Lời Chúa.  

ĐÁP CA    Tv 144, 8-9, 10-11, 12-13ab

Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1- Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

2- Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Người hãy chúc tụng Người. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Người.

3- Để con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Người là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Người tồn tại qua muôn thế hệ.

BÀI ĐỌC II    Apoc 21: 1-5

"Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ".

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã thấy trời mới đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: “Đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và Đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” 

Đó là Lời Chúa. 

ALLELUIA    Gioan 13: 34

Alleluia, Alleluia.- Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. - Alleluia.

PHÚC ÂM    Gioan 13, 31-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Ngươi. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau.  

Đó là Lời Chúa.