PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 21/07/2019 – CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – Năm C

BÀI ĐỌC I    Gen 18, 1-10

“Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con”. 

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân, và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi; chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi”. Các đấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”. Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong các đấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn tôi ở trong lều”. Một đấng nói tiếp: “Độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, bạn ông sẽ được một con trai”. Sara đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười; vì cả hai đã già nua tuổi tác: Sara đã qúa thời kỳ sinh nở. Bà cười thầm rằng: “Tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa  sao!”    Chúa phán cùng Abraham rằng: “Sao Sara lại cười mà rằng: Nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao? Đối với Chúa có khó gì đâu? Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ông, cả hai vẫn khỏe mạnh, Sara sẽ được một con trai”. Sara chối mà rằng:  “Tôi không có cười”, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại:”Không đúng, bà có cười”.  Đó là Lời Chúa. 

ĐÁP CA   Tv. 14, 2-3ab, 3cd-4ab, 5  

Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? 

  1. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.
  2. Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa; 
  3. Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương... Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.

BÀI ĐỌC II    Col 1, 24-28

“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh.” 

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlossê .

Anh chị em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh chị em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội Thánh, là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội Thánh theo sự an bài của Thiên Chúa đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ  lời Chúa,  đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người: Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại tức là Đức Kitô trong anh chị em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là Lời Chúa. ALLELUIA      Mt 4: 4b 

Alleluia, alleluia.- “Người ta sống không nguyên bởi bánh,nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.- Alleluia .

PHÚC ÂM   Lc 10, 38-42

“Martha rước Người vào nhà mình.  Maria đã chọn phần tốt nhất.” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người, Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Đó là Lời Chúa.