PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 25/08/2024 - CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - Năm B
BÀI ĐỌC 1: Jos 24: 1-2, 15-18.
Chúng tôi tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi.”
 
Trích sách ông Giosuê.
Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa."Dân trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào".
Đó là Lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 33: 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
cho biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao.
 
1- Con chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng con hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn con hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
2- Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai.
3- Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát.
4- Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gẫy.
5. Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân, kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.
  
BÀI ĐỌC 2: Ep 5: 21-32
“Mầu nhiệm này thật lớn lao trong Đức Kitô và trong Hội Thánh.”
 
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô.
Anh chị em thân mến, anh chị em hãy phục tùng trong sự kính phục Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: Vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội thánh: Chính Người là Đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội thánh, và phó mình vì Hội thánh, để thánh hóa Hội thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội thánh: Vì chúng ta là chi thể của Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội thánh.
Đó là Lời Chúa.
 
ALLELUIA: Jn 10: 27
Alleluia, Alleluia.- Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta".- Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Jn 6: 60-69
“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống.”
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được”! Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Những lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm mười hai rằng: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa”.
Đó là Lời Chúa.