PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 31/03/2024 - CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH (English)
BÀI ĐỌC I : Cv 10, 34a. 37-43
 
 "Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".
 
Trích sách Tông đồ Công vụ.
 
 Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh chị em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội". 
 
 Đó là Lời Chúa.
 
 
 ĐÁP CA : Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 
 
 Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
 
1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở".
 
2. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
 
3. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.
 
 
 BÀI ĐỌC II : Cl 3, 1-4 
 
 "Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".
 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
 
 Anh chị em thân mến, nếu anh chị em đã sống lại với Đức Kitô, anh chị em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh chị em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh chị em đã chết, và sự sống anh chị em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh chị em xuất hiện, bấy giờ anh chị em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. 
 
 Đó là Lời Chúa.

  

 CA TIẾP LIÊN
 
 Các Kitô hữu hãy tiến dâng / lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.
 
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ: / Đức Kitô vô tội / đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha/ Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ / tướng lãnh sự sống đã chết đi / nhưng vẫn sống mà cai trị / Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe / bà đã thấy gì trên quãng đường đi? / Tôi đã thấy mồ Đức Kitô đang sống / và vinh quang của Đấng Phục Sinh / thấy các thiên thần làm chứng / thấy khăn liệm và y phục / Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh / Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa / Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết! / Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót.
 
 
 ALLELUIA : 1 Cr 5, 7b-8a  
 
 Alleluia, alleluia! - Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. - Alleluia.
 
 
 
PHÚC ÂM : Jn 20, 1-9
 
 "Người phải sống lại từ cõi chết".
 
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. 

 Đó là Lời Chúa. 

_____

Reading I Acts 10:34a, 37-43

Peter proceeded to speak and said:
“You know what has happened all over Judea,
beginning in Galilee after the baptism
that John preached,
how God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and power.
He went about doing good
and healing all those oppressed by the devil,
for God was with him.
We are witnesses of all that he did
both in the country of the Jews and in Jerusalem.
They put him to death by hanging him on a tree.
This man God raised on the third day and granted that he be visible,
not to all the people, but to us,
the witnesses chosen by God in advance,
who ate and drank with him after he rose from the dead.
He commissioned us to preach to the people
and testify that he is the one appointed by God
as judge of the living and the dead.
To him all the prophets bear witness,
that everyone who believes in him
will receive forgiveness of sins through his name.”

 

Reading II Col 3:1-4

Brothers and sisters:
If then you were raised with Christ, seek what is above,
where Christ is seated at the right hand of God.
Think of what is above, not of what is on earth.
For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
When Christ your life appears,
then you too will appear with him in glory.

Sequence

Victimae paschali laudes
Christians, to the Paschal Victim
Offer your thankful praises!
A Lamb the sheep redeems;
Christ, who only is sinless,
Reconciles sinners to the Father.
Death and life have contended in that combat stupendous:
The Prince of life, who died, reigns immortal.
Speak, Mary, declaring
What you saw, wayfaring.
“The tomb of Christ, who is living,
The glory of Jesus’ resurrection;
bright angels attesting,
The shroud and napkin resting.
Yes, Christ my hope is arisen;
to Galilee he goes before you.”
Christ indeed from death is risen, our new life obtaining.
Have mercy, victor King, ever reigning!
Amen. Alleluia.

Gospel Jn 20:1-9

On the first day of the week,
Mary of Magdala came to the tomb early in the morning,
while it was still dark,
and saw the stone removed from the tomb.
So she ran and went to Simon Peter
and to the other disciple whom Jesus loved, and told them,
“They have taken the Lord from the tomb,
and we don’t know where they put him.”
So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.
They both ran, but the other disciple ran faster than Peter
and arrived at the tomb first;
he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him,
he went into the tomb and saw the burial cloths there,
and the cloth that had covered his head,
not with the burial cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in,
the one who had arrived at the tomb first,
and he saw and believed.
For they did not yet understand the Scripture
that he had to rise from the dead.