TÀI LIỆU | Bài Hát Thánh Ca Cộng Đồng
Thánh Ca Phụng Vụ
Các bài hát Thánh Ca Cộng đồng: Nhập Lễ, Dâng Lễ, Ca Nguyện Hiệp Lễ, Kết Lễ, Đức Mẹ

Thánh Ca Phụng Vụ
 Nhập Lễ
Dâng Lễ 
Ca Nguyện - Hiệp Lễ 
. Bỏ Ngài Con Theo Ai
. Ca Tình Tri Âm
. Cao Vời Khôn Ví
. Cảm Tạ Chúa
. Cát Biển Sao Trời
. Chính Nhờ Ngài
. Chúa Chăn Nuôi Tôi
. Chúa Không Lầm
. Chúa Là Cây Nho
. Chúa Là Con Đường
. Chúa Là Tình Yêu
. Chúa Luôn Còn Mãi
. Chúng Con Cần Đến Chúa
. Con Ðường Bé Nhỏ
. Có Gi Để Dâng
. Con Chỉ Là Tạo Vật
. Con Nay Sẽ Lấy Gì
. Đồng Cỏ Tươi
. Khát Xa Nguồn
. Kinh Hòa Bình
. Lắng Nghe Lời Chúa
. Lời Thiêng
. Luật Yêu Thương
. Nhân Chứng Tình Yêu
. Ôi Nhiệm Mầu
. Ôi Thần Linh Chúa
. Sống Trong Niềm Vui
. Tạ Ơn Trời
. Tìm Về Chân Thiện Mỹ
. Tin Hay Không Tin
. Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe
. Tình Yêu Của Chúa
. Tình Yêu Thiên Chúa
. Trái Tim Tinh Tuyền
. Trọn Niềm Tin Mến
. Trong Trái Tim Chúa
. Trông Cậy Chúa
. Vui Ngày Trở Về
. Xin Cho Tôi
. Lời Nguyện Chiều Buông
. Yêu Thương Cho Người
 Kết Lễ
 Đức Mẹ
 Tuần Thánh